2020-08-07: Kvällsandakt

Fredag, 7 Augusti, 2020.
Psalm 204 – ”Kornet har sin vila”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, jag ber dig om stillhet och ro. Tack att jag får vara i din närhet, att jag får vila i din famn. Tack också att du har något att säga mig just i den här stunden. Hjälp mig nu att lyssna till det. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 12:20-43

Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sade: ”Herre, vi vill gärna se Jesus.” Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: ”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom.

Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn.” Då hördes en röst från himlen: ”Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt.” Folket som stod där och hörde detta sade att det var åskan, men några sade att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sade: ”Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.” Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Folket sade till honom: ”Vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att Människosonen måste bli upphöjd? Vem är denne Människoson?” Jesus svarade: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner.” När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen.

Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom, ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har trott på det vi fick höra, och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud.

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet fortsätter, och denna kväll läser vi ett avsnitt som åtminstone i min Bibel heter Jesus talar om sin död. Även bland greker har ryktet om Jesus nu spritt sig, och några kommer till lärjungen Filippos med begäran om att få se denne som de har hört om. När Filippos och Andreas kommer med detta till Jesus, tycks det på något sätt få honom att börja tala om sin död.

Och Jesus gör detta med hjälp av en bild – bilden av kornet som faller i jorden och ”dör”, men att den ”döden” innebär nytt och större liv, Jesus säger: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Du som har följt dessa andakter en tid, minns kanske att många av de liknelser som Jesus använder när han undervisar om Guds rike är hämtade från jordbruket och naturen, helt enkelt eftersom detta var en bekant arena för så gott som alla människor som Jesus mötte. Dessa liknelser mötte vi ju på vår vandring genom Markusevangeliet – här hos Johannes är liknelserna få, men i dagens läsning ser vi alltså att detta tema med liknelser från natur och jordbruk finns också hos Johannes.

Detta är en enkel och bokstavligt talat jordnära bild av vad det är som kommer att ske några dagar senare: Jesu död blir inte bara slutet på hans vandring och tjänst bland människor, den blir också till den utgångspunkt och grogrund som gör att också du, jag och alla människa kan få det nya livet, om vi kommer till honom. Han var det ensamma kornet som ensam kunde göra detta, du och jag och alla människor är inbjudna till att få vara en del av skörden.

Det är också, avslutningsvis, gott att tänka på vad Jesus säger strax efter att han gett oss denna bild, han säger: Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Det var precis därför Jesus kom, för att erbjuda dig och mig sin frälsning.

Förbön

Tack, Gud, för den här dagen. Tack att du har följt mig och lett mig, att du har sett mig hela dagen och också ser mig helt igenom, precis just nu. Tack att du vet allt om mig, och ser min tro och min längtan och vet vad den behöver för att växa. Jag ber dig, ge mig vad jag behöver för det, och hjälp mig att lägga bort det i mitt liv som ligger emellan dig och mig.

Denna kväll ber vi dig, Gud, vaka över dem som vakar eller gråter den här natten, och låt dina änglar hålla vakt över dem som sover. Kom med helande till de sjuka, med tröst till de lidande, med vila till de trötta. Låt vår sista tanke innan vi somnar få vara på dig och din kärlek, och låt vår första tanke när vi vaknar imorgon vara detsamma. Allt vi har, och allt vi bär, överlämnar vi i dina goda och starka armar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: