2020-08-05: Morgonandakt

Onsdag, 5 Augusti, 2020.
Psalm 201:4-5 – ”Allt kött är hö, allt vissnar här”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Herre, du min herde i liv och död, stilla mina sinnen och min själ när jag nu närmar mig dig. Möt mig också den här dagen och den här stunden med din närvaro och ditt tilltal. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 11:1-27

En man som hette Lasaros låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. ( Det var Maria som smorde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår, och Lasaros som låg sjuk var hennes bror.)Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga: »Herre, din vän är sjuk.« När Jesus hörde det sade han: »Den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den.« Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lasaros. När han nu hörde att Lasaros var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann sig, men sedan sade han till lärjungarna: »Låt oss gå tillbaka till Judeen.« Lärjungarna sade till honom: »Rabbi, nyss försökte judarna stena dig, och nu går du tillbaka dit!« Jesus svarade: »Har dagen inte tolv timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar, eftersom ljuset inte finns i honom.« Efter att ha sagt detta fortsatte han: »Vår vän Lasaros sover, men jag går dit för att väcka honom.« Då sade lärjungarna: »Herre, sover han, så blir han frisk.« Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han menade vanlig sömn. Då sade Jesus rent ut till dem: »Lasaros är död. Och för er skull, för att ni skall tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom.« Tomas, som kallades Tvillingen, sade till de andra lärjungarna: »Låt oss gå med för att dö med honom.«

När Jesus kom dit fann han att Lasaros redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sade till Jesus: »Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.« Jesus sade: »Din bror kommer att uppstå.« Marta svarade: »Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen.« Då sade Jesus till henne: »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?« Hon svarade: »Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen.«

Betraktelse

Det verkar som att Lasaros, Maria och Marta hade en särskilt nära relation till Jesus. Systrarna skickade bud till Jesus när Lasaros blev sjuk, det kunde inte vem som helst göra och förvänta sig ett svar. Men Jesus har ett omedelbart svar. Sjukdomen ska inte leda till döden utan visa Guds härlighet. Uppenbarligen menar Jesus inte att Lasaros inte ska dö, utan helt enkelt att Lasaros död kommer att tjäna ett högre syfte.

När Jesus hört detta beger han sig inte direkt, utan stannar i två dagar. Det beror inte på att han ogillade Lasaros, eftersom vers 5 försäkrar oss att Jesus älskade honom och hans systrar. Varför väntar då Jesus? I judisk tradition fanns det en förståelse om att när en människa dog, stannade själen ovanför kroppen i tre dagar för att försöka ta sig in igen. Men på den fjärde dagen började den dödes kropp att förändras, och själen försvann då den inte längre kände igen ansiktet på den döde.

Det finns inget i texten som säger att Jesus trodde på detta, men vi kan tänka oss att Marta och Maria, såväl som många andra trodde att det förhöll sig så. När Jesus kommer till Betania, har nämligen Lasaros legat fyra dagar i graven, vilket innebär att hans själ borde ha försvunnit.

Sedan möter Jesus Marta som är ledsen och besviken. Hon har uppenbarligen en stark tro på Jesus eftersom hon direkt säger att Lasaros inte hade behövt dö om Jesus var där. Men hennes tro visar också att hon förstod att Lasaros skulle uppstå på den yttersta dagen. Hennes tro var inte fel, men den var otillräcklig. Att Lasaros skulle uppstå på den yttersta dagen var helt ointressant för Jesus för stunden, han hade något annat i åtanke. Hans lösning är att påstå något, och ställa en fråga. Påståendet är att han är uppståndelsen och livet och att den som tror på honom aldrig ska dö. Frågan till Marta är: tror du detta?

Att tro på Jesus är att dela uppståndelsen med honom. Uppståndelsen och livet som vi får när vi tror på Jesus innebär att vi får andligt liv, även om våra kroppar en dag kommer att grävas ner och förmultna. Det var en sådan tro Jesus frågade Marta om hon hade. Trots allt hon varit med om var hennes tro på Jesus orubblig. Må vi alla få en sådan tro.

Bön

Herre, vi tackar dig för att vi genom något så enkelt som tro, får dela något så stort som uppståndelsen med dig. Vi ber att du ger oss en sådan tro som Marta visade. En tro som håller fast vid dig och dina löften, vad vi än går igenom.

Vi ber den här dagen också om din ledning och ditt beskydd. Vi ber om det för hela din värld, för vår del av den, för våra sammanhang, för våra närmaste och för oss själva. Kom du och prägla dem alla, på ett nytt och djupare sätt än förr. Låt din välsignelse, din frid och din glädje prägla din skapelse mer och på ett djupare sätt än förut, och visa mig hur jag kan vara med i arbetet för detta. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: