2020-08-04: Morgonandakt

Tisdag, 4 Augusti, 2020.
Psalm 558 – ”Herren är min Herde god”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske Fader, också den här dagen behöver jag och vill jag höra dig tala. Därför ber jag dig nu: Gör mig stilla så att jag i tystanden kan höra din röst och de ord du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 10:1-21

Jesus sade: ”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.” Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade.

Sedan sade Jesus: ”Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig.”

De orden gav upphov till ny oenighet bland judarna. Många sade: ”Han är besatt och från sina sinnen. Hur kan ni höra på honom?” Andra sade: ”Så talar inte den som är besatt. Kan en demon öppna ögonen på blinda?”

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet fortsätter, och i läsningen denna morgon möter vi ytterligare två tillfällen där Jesus talar om vem han själv är utifrån orden Jag är. Tidigare har vi sett att Jesus har sagt om sig själv att Jag är livets bröd (Joh 6:48) och Jag är världens ljus (Joh 8:12). I dagens läsning tillkommer ytterligare två sådana citat: Jag är grinden in till fåren och Jag är den gode herden. Det tycks alltså handla om två beskrivningar om Jesus i relation till får, det vill säga, till dig och till mig och till alla som tror på och längtar efter honom.

Vi kan helt kort påminna oss om det som nämnts när vi har stött på de två föregående Jag är – nämligen att detta är ett eko från en passage i Gamla Testamentet där Gud under ett samtal med Mose talar om vem han är, Gud säger: Jag är den jag är (2 Mos 3:14). Men låt oss lägga vårt huvudfokus på vad innehållet i dessa båda Jag är-satser kan tänkas vilja säga till oss.

Detta att Jesus talar om sig själv både som den grind som är ingången för fåren in till den kristna tron och gemenskap och att Jesus talar om sig själv som den herde som är den som vill vårda och sköta om dem som väl gått in genom grinden, påminner oss om något viktigt. Det är att Jesus är svaret både för den som är nyfiken på kristen tro, som har en längtan, som står där vid stängslet och vill in, och för den som redan är inne, men som längtar efter mer, som vill ha mer kunskap, mer vägledning eller mer omvårdnad.

Svaret, vägen framåt, är i båda fallen Jesus: det han sa, men ändå mera det som han gjorde – led och dog för dig och mig och alla människor på korset. Både detta att han är grinden och detta att han är herden börjar vid korset. Också den här dagen.

Förbön

Käre himmelske Fader, tack för den här dagen och för varje ny dag. Hjälp mig den här dagen att följa dig, du som är den gode herden. Sänd en starkare längtan efter dig hos människor idag, och gör mig frimodig nog till att visa att det är du som är grinden.

Också den här dagen ber vi att du förbarmar dig och griper in i världen. Låt fler människor få komma till klarhet med vem du är, vad du har gjort och vad du kan göra. Visa mer av dig för alla som ber om det. Kom med kraft och hälsa till de försvagade och sjuka. Kom med vishet och barmhärtighet till världens ledare, och med din nåd och frid till hela din skapelse. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: