2020-08-02: Morgonandakt

Psalm 406 – ”Käre Jesus, vi är här”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, gör mig stilla, stilla inför dig. Samla mina tankar, du som känner mig. Herre, all min oro, lämnar jag åt dig. Låt din Ande fylla, tomheten i mig. Amen.

Bibelläsning – Romarbrevet 8:14-17

Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.

Betraktelse

Så är det åter igen söndag, och vi gör en paus på vår Johannesvandring för att istället rikta vår uppmärksamhet mot det tema och några av de texter som hör särskilt till denna söndag. Denna söndag kallas i det kyrkoår som bland annat Svenska kyrkan följer för åttonde söndagen efter trefaldighet, och temat för denna söndag är Andlig klarsyn. Men vad är då det?

Andlig klarsyn är ett slags blick, ett sätt att se, att betrakta, som har med Guds verklighet att göra. Ibland, eller ganska ofta, säger vi i kyrkan att tron sitter i hjärtat – och det är helt rätt, det gör den. Tron, och trons källa, Jesus Kristus, måste ha fått en plats där inne.

Ibland säger vi i kyrkan att tron också sitter i händerna – och det gör vi också helt rätt i, för det gör tron också. Inte som en väg till frälsning, inte så att det är gärningarna som det kommer an på, för det är tron på Jesus och på det som han har gjort som räknas och håller både för att leva trons liv i den här världen, och inför evigheten. Men vad vi gör kan påminna oss och visa för människor omkring oss vem det är som har fått den där platsen i hjärtat. Jesus säger ju i Bergspredikan åt oss att vara världens ljus, att människor ser hans lärjungars goda gärningar, och då prisar den himmelske Fadern. Så tron sitter också i händerna.

Men sedan finns det minst ett ställe till där tron sitter, eller där den ska sitta, och det är ögonen. Och det är nu vi kommer fram till detta med Andlig Klarsyn. Det handlar om att Gud inte bara vill ha en plats i vårt hjärta, och vill utföra sitt verk och bygga sitt rike genom våra händer – både när de är knäppta i bön och aktiva i arbete. Gud vill också prägla vår blick, hjälpa oss att se både klart och med kärlek.

Inte få oss att titta bort från det som är svårt, inte få oss att se saker för något annat än vad de är, utan tvärtom se saker sådana som de verkligen är. Att se på saker med den blick som Gud ser med, eller kanske ännu bättre: att se på saker med den blick som Gud vill att vi ska se saker med. Precis som tron sitter i hjärtat och i händerna, och Gud med sin helige Ande hela tiden söker vårt hjärta för att mer än förut få bo där, och vill utföra sitt verk genom våra händer, på samma sätt är det med Ögonen: Gud söker sig genom sin Helige Ande också till våra ögon, Gud vill färga och forma vår blick för den andliga verkligheten och för sina goda syften, det är vad andlig klarsyn handlar om.

Men vad är det då vi ska se? Vart ska vi rikta vår blick?

Om vi helt kort stannar upp inför texten som vi läst denna morgon, så framträder en sådan sak: Vi får rikta vår blick mot Gud. Men inte Gud den eller den eller Gud vem som helst. Nej, texten talar om hur vi har fått anden, som ger söners rätt så att vi kan ropa: Abba! Fader! Den andliga klarsynen hjälper oss att se att Gud är vår Far. Låt oss be Gud att han den här dagen ger oss mer av Andlig klarsyn, så att vi klarare ser att han inte bara är vår Gud, utan också vår Far, idag och alla dagar.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen och för varje ny dag. Tack att du vill vara oss nära och forma oss, tack att du vill bo i vårt hjärta, verka genom våra händer, och färga och forma vår blick för ditt rike och din verklighet. Ge oss den här dagen mer av andlig klarsyn, så att vi bättre ser det du vill att vi ska se.

Idag ber vi också särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26).

%d bloggare gillar detta: