2020-08-02: Kvällsandakt

Söndag, 2 Augusti, 2020.
Psalm 565 – ”Gå varsamt, min kristen”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, du som kallar oss att leva som dina barn i frihet hos dig, befria mig från allt det som ligger mellan dig och mig, så att märker att du är här, och kan höra det som du nu vill säga. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 7:13-14

Jesus sade: ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”

Betraktelse

Söndagskväll, och vi fortsätter att uppehålla oss vid ett ämne och en text som hör särskilt till den här söndagen, som i det kyrkoår som bland annat Svenska Kyrkan följer kallas Åttonde söndagen efter trefaldighet och som har temat Andlig klarsyn.

I andakten i morse stannade vi upp inför vad detta som kallas Andlig klarsyn är för något – att det handlar om ett slags blick, ett sätt att se, att betrakta, som har med Guds verklighet att göra. Vi tog upp detta att tron inte bara sitter i hjärtat (även om trons centrum måste vara där) och i händerna, utan också i ögonen. Gud vill med sin helige Ande arbeta också på våra ögon, så att vi ser saker med Guds ögon, eller på det sätt som Gud vill att vi ska se det.

Sedan kan vår blick, färgad och formad av den andliga klarsyn som Gud vill ge, riktas åt olika håll. Utifrån den text vi läste i morse (Romarbrevet 8:14-17) kunde vi se att blicken med den andliga klarheten kan riktas bland annat mot Gud, så att vi ser och förstår att han inte bara är Gud den eller den, eller Gud vem som helst, utan han är Gud vår far. Det, bland annat, hjälper oss den andliga klarsynen oss att upptäcka.

När vi sedan stannar upp inför den text som vi läser nu ikväll, handlar det om någonting annat som vi ska rikta vårt fokus mot: nämligen framtiden: vårt framtida liv med Gud i evigheten hos honom, och vägen dit. Jesus kallar detta i dagens text för livet, och det är det liv som vi delvis får del av genom gemenskapen med Gud redan i detta livet, men som vi helt och fullt får del av först i livet hos Gud efter detta livet.

Två nyckelord i denna kvälls text är port och väg, och det finns två av varje: dels den vida porten och den breda vägen, som leder till fördärvet, dels den trånga porten och den smala vägen, som leder till livet, och, står det: det är få som finner den. Att det ligger ett allvar i dessa ord är uppenbart, och det viktigt att ta alla Jesu ord på allvar, även de allvarliga. Men lika viktigt är det att, när vi läser dessa versar, påminna sig om vem Jesus är.

Det är ju han som säger om sig själv: Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad (Joh 10:9). Och det är han som också säger om sig själv: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Därför kan vi konstatera, att när vi med den Andliga klarsyn som Gud ger riktar vår blick mot framtiden, både i denna världen och i den kommande, så är det Jesus vi ska fästa vår ögon på, idag och alla dagar.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här dagen med dig, och för livet med dig. Tack att du vill forma och prägla vår blick så att vi ser dig runt omkring oss, att du verkar och hur du verkar. Ge oss mer av andlig klarsyn, så att vi i din Son allt klarare ser att det är han som är grinden, vägen, sanningen och livet.

Också denna kväll och natt ber vi om ditt förbarmande och ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre, grip in där sjukdom, död, smärta, ångest och allt annat som inte är av dig råder och brer ut sig. Besök din mänsklighet och dina barn på ett nytt och fördjupat sett i denna tid, du som har det och är den som vi behöver. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: