2020-08-01: Morgonandakt

Psalm 53 – ”Livets Ande, kom från ovan”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som vill tala till oss och vet att det är gott för att få höra vad du har att säga, jag ber dig: kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag kan ta emot det du nu vill ge. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 8:31-47

Till de judar som trodde på honom sade Jesus: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria. ”De sade: ”Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi skall bli fria?” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria. Jag vet att ni härstammar från Abraham. Men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. Jag förkunnar vad jag själv har sett hos Fadern. Och ni gör vad ni har hört från er fader.” De svarade: ”Vår fader är Abraham.” Då sade Jesus: ”Är ni Abrahams barn borde ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig – den som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er faders gärningar.” Då sade de: ”Vi är inga oäkta barn. Vi har Gud till fader och ingen annan.” Jesus svarade: ”Om Gud vore er fader skulle ni älska mig, ty jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte. Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte har Gud till fader.”

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet fortsätter, och det samtal som ägde rum i texten vi läste igår kväll fortsätter. Diskussionen fortsätter, och stämningen tycks vara fortsatt uppskruvad. Ett ämne i den del av samtalet som vi får lyssna till denna morgon handlar om Abraham: Israels folks förste anfader (Berättelsen om Abraham börjar i 1 Mos 11:27). De som Jesus talar med kallar sig själva för Abrahams barn, vilket är helt naturligt: som en del av det judiska folket var man också en Abrahams ättling. Men Jesus utmanar dem, han säger: Är ni Abrahams barn borde ni göra Abrahams gärningar. Vill man hävda sin gemenskap med Abraham tycks det enligt Jesus krävas att det ska märkas i hur man är och agerar.

Ett annat ämne som tas upp är talet om att vara slav och om befrielse. De som Jesus talar till hade svårt att förstå att de skulle vara i behov av befrielse, för de säger: Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi skall bli fria? Också denna reaktion går att förstå: Det judiska folket var ju ättlingar till Abraham och mera specifikt till hans och hans hustru Saras son Isak – den fria sonen (till skillnad till Abrahams son som han fick med slavflickan Hagar: Ismael, den ofrie sonen).

Men den befrielse som Jesus talar om handlar inte om härkomst, utan om hur jag har levt mitt liv, Jesus säger: Sannerligen, jag säger er: var och en som syndar är slav under synden. Men, det finns befrielse, säger Jesus, och den befrielsen ligger i att hålla sig nära Jesus, som säger: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.

I dessa båda samtalsämnen, Abraham och Slaveri/befrielse, innehåller också hälsningar till oss. Jesus utmanade dem som hävdade gemenskap med Abraham och sa att det i så fall borde märkas på dem. På samma sätt borde det också märkas på dig och mig om vi försöker leva som Jesu lärjungar. Den utmaningen är vår, och den kommer vi då och då att misslyckas med. Vi syndar, alla människor gör det, varje dag och hela tiden, och blir på så sätt slavar under synden. Men då är det samtidigt gott att höra det som Jesus också säger i dagens text: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria. Låt oss därför den här dagen betrakta oss själva – märks det att vi är Jesu lärjungar? Men låt oss samtidigt ha blicken fäst på honom som är vår befriare. Låt oss hålla oss nära honom, så att han får undervisa oss i den befriande sanningen, om oss och om honom själv.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för också den här nya dagen. Tack för din skapelse och att och hur du skapar på nytt och på nytt, varje dag. Tack för ditt ord, som är sanning, och för din Son, Jesus Kristus, vår frälsare och befriare. Hjälp oss att den här dagen förbli i honom och i hans ord.

Inför den här dagen ber vi dig också om ditt ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre tack att du ser, att du vet om allt som rör sig omkring oss och inom oss. Herre, tack också att du hela tiden drar oss närmre dig. Hjälp oss att inte hålla emot. Led oss idag till människor och sammanhang där du vill låta ditt ord sås ut. Led oss och hela din mänsklighet idag på vägen som leder allt närmre dig. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

%d bloggare gillar detta: