2020-08-01: Kvällsandakt

Lördag, 1 Augusti, 2020.
Psalm 88:4 – ”Bevara som din högsta skatt”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, kom med din tröst och ditt ljus, vänd oss mot dig, vår blick, vårt hjärta, våra sinnen. Skänk den stillhet som gör att vi ser att du var här redan innan vi ropade till dig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 8:48-59

Judarna sade: ”Har vi inte rätt när vi säger att du är samarier och att du är besatt.” Jesus svarade: ”Jag är inte besatt, utan jag ärar min fader, men ni skymfar mig. Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Sannerligen, jag säger er: den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden.” Judarna sade: ”Nu vet vi att du är besatt. Abraham dog och profeterna likaså, men du säger att den som bevarar ditt ord aldrig någonsin skall möta döden. Skulle du vara större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna dog. Vem tror du att du är?” Jesus svarade: ”Om jag själv förhärligar mig är min härlighet ingenting värd. Det är min fader som förhärligar mig, han som ni säger är er Gud. Ni vet inte vem han är, men jag känner honom, och om jag säger att jag inte känner honom, så blir jag en lögnare som ni. Men jag känner honom, och jag bevarar hans ord. Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig.” Judarna sade då till Jesus: ”Du är inte femtio år, och ändå har du sett Abraham.” Han svarade: ”Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.” Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet.

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet fortsätter, och diskussionen mellan Jesus och hans meningsmotståndare fortsätter. Också i den här delen av samtalet finns Abraham, det judiska folkets och den judiska trons anfader, med. Och också i den här delen av samtalet antyder Jesus sin gudomlighet genom att använda termen Jag är, Jesus säger ju: Jag är och jag var innan Abraham blev till. Jesus föddes förvisso för dryga 2000 år sedan, Gud grep in i vår verklighet och blev människa i Jesus Kristus vid en viss given tidpunkt i vår historia. Men: Gud så som den kristna tron känner honom, i Fader, Son och Ande, är i sin helhet evig. Svindlande, men sant!

Men Jesu motståndare kan inte acceptera honom och hans anspråk: de kallar honom Samarier (det vill säga någon som i deras ögon inte var en riktig Jude), de kallar honom besatt, och det sista som Jesus säger i dagens text blir för mycket för hans meningsmotståndare, det står: Då tog de upp stenar för att stena honom. I deras ögon har Jesus gjort anspråk på att vara inte bara sänd av Gud, utan också Son till Gud och själv Gud. Det är anspråk som måste straffas med döden. Jesus undkommer, men allteftersom vår vandring genom Johannesevangeliet fortskrider, kommer vi att märka hur stämningen skruvas upp och motståndet växer, tills vi kommer till den punkt som inte bara är slutet på Jesu vandring, utan också det yttersta målet för den: Jesu död på korset, för din och min skull. Men där är vi inte än.

Det är alltid gott att i sin bibelläsning särskilt stanna upp inför någon fras eller formulering, att liksom ha och tugga på under en dag eller en kväll eller så. Jag hittar två sådana fraser, men säkert finns det fler. Det är två formuleringar från Jesus som vi gör rätt i att betrakta som uppmuntran och uppmaningar till oss som försöker leva som hans lärjungar idag. Formuleringarna är Jag söker inte min egen ära och den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden. Jesus sökte inte sin egen ära, utan Guds. Vi inbjuds att göra samma sak. Jesus lovade att den som bevarar hans ord bevarar något livgivande. Det löftet gäller också den här dagen och kvällen.

Förbön

Tack, käre himmelske Far, för den dag som nu börjar gå mot sitt slut. Tack för att det också den här dagen har funnits anledningar till att prisa och lovsjunga dig. Den här kvällen ber jag dig: hjälp mig att inte söka min egen ära, utan din ära. Hjälp mig också att bevara ditt ord, för det är ord som ger liv.

Vi ber denna kväll åter om ditt förbarmande över din värld och allt som du skapat. Grip in i vår värld, hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse och tjäna dig i allt. Vi ber särskilt om ditt förbarmande över de sjuka och de döende, kom till dem, var dem nära. Hjälp oss att leva för dig så länge vi lever, idag, imorgon och alla dagar. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud, v. 2)

%d bloggare gillar detta: