2020-07-31: Morgonandakt

Fredag, 31 Juli, 2020.
Psalm 356 – ”Nämn mig Jesus, han är livet”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Tack Herre för denna nya dag. Än har jag inte ljugit, handlat själviskt eller brustit i min kärlek till dig eller mina medmänniskor, men snart skall jag möta denna dags prövningar och då vet du Gud att jag behöver mycket hjälp. Så led mig Gud med dina fasta och milda hand. Amen

Bibelläsning – Johannesevangeliet 7:53-8:11

[Alla gick hem, var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom, och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sade: ”Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du?” Detta sade de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sade: ”Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne.” Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sade till henne: ”Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?” Hon svarade: ”Nej, herre.” Jesus sade: ”Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.”]

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet fortsätter, och denna morgon har vi kommit fram till ett textavsnitt som i många bibelutgåvor står [inom klamrar]. Dessa klamrar är till för att markera, att denna episod inte var en del av Johannesevangeliet från allra första början – i de allra äldsta handskrifterna på papyrus och pergament (och dom är väldigt gamla) finns den inte med.

Men, en kyrkofader (det vill säga en centralgestalt i den tidigaste kyrkan) vid namn Papias (verksam omkring 130 e. kr.) kände till en berättelse med precis detta tema som han visste inte fanns i något av evangelierna, och vid början av nästa århundrade räknas den av andra kyrkofäder till de bibliska texterna. Så texten fanns alltså inte med från första början, men från ett tidigt stadium.

Du som har följt dessa andakter ett tag minns kanske att också slutet av Markusevangeliet står inom [klamrar]. Att dessa två texter står inom klamrar behöver vi inte försöka sopa under mattan eller försöka dölja för eventuella kritiker – tvärtom visar dessa klamrar för oss att vi ska vara noggranna med det som Bibeln i övrigt är noggrann med: sanning.

Den text vi idag stannar upp inför fanns alltså inte med från början, men mycket, mycket tidigt. Det betyder inte att denna händelse inte har inträffat – snarare är detta ett bevis på det som Johannes talar om mot slutet av sitt evangelium, när han skriver: Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn (Joh 20:30-31). Förmodligen är texten vi läser denna morgon en sådan: detta är ett sådant tecken som inte har tagits med i denna bok i första skedet, varefter den sedan gjort comeback, arbetats med och accepterats som en del av evangeliet.

Och vi gör rätt i att betrakta också denna [klammer-]text som en del av Jesu undervisning till oss, för den stämmer överens med den bild av Jesus som tecknas i evangelierna. Ibland har denna text uppfattats som att Jesus ser mellan fingrarna med det som kvinnan har ertappats med, när han säger att inte dömer kvinnan, men så är inte fallet.

Jesus är ju mycket tydlig med att det som kvinnan har gjort är fel, när han säger Gå nu, och synda inte mer. Jesus upplöser alltså inte det sjätte av tio Guds bud (du ska inte begå äktenskapsbrott), precis som han har sagt att han inte har kommit för att upphäva lagen, utan för att uppfylla den – inte en endaste prick ska ändras (se Matt 5:17-18).

Det är också tydligt att Jesus i dagens text understryker att domen inte är människors, utan Guds och Jesu (Joh 5:22, 8:15-16) Det är inte vår uppgift att döma – resultatet av det blir dom över oss själva (Se Matt 7:1). Det vi ska göra är att göra som kvinnan gör allra sist i texten – kalla Jesus för Herre. Och lyssna till de ord som han svarar henne, för det är ord också till oss. Jesu ord är inte alltid de allra mest lättsmälta, och det beror på att Jesus till skillnad från oss alla klarar av att vara kärleksfull utan att vara överslätande. Han är tydlig – för att han älskar oss, precis som han älskar alla dem som vi kan skada genom vår synd. Och Jesu ord, även de svårsmälta, är ord som ger liv, både inför det liv som ska komma, och redan nu den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här nya dagen. Tack för din barmhärtighet, din nåd och din kärlek. Tack för din vägledning, din tröst och dina ord, också de som är svåra att smälta. Tack att alla dina ord, också den här dagen, är Ande och Liv.

Vi ber också den här dagen om din närvaro i och ditt förbarmande över den här världen. Kom särskilt, käre Herre, till alla som i sina liv och sina arbeten tjänar andra. Kom med glädje och kraft till alla som på något sätt ger av sig själva till andra människor. Välsigna alla goda tankar, gärningar och ord, också hos oss, också idag. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: