2020-07-31: Kvällsandakt

Psalm 122:2 – ”Gud av Gud Fader, ljus av ljusens källa”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ingen stund är såsom denna, kvällens sista, tysta timma. Inga sorger längre bränna, inga stämmor mera stimma. / Tag då nu i dina händer denna dagen som förflutit. Visst jag vet: i gott du vänder vad jag hållit eller brutit. / Ont jag tänker, ont jag handlar, men du läker allt och renar. Mina dagar du förvandlar så från grus till ädla stenar. / Du får lyfta, du får bära, jag kan bara allting lämna. Tag mig, led mig, var mig nära! Ske mig vad du sen må ämna! (K. Boye)

Bibelläsning – Johannesevangeliet 8:12-30

Sedan talade Jesus till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Fariseerna sade då: ”Du vittnar om dig själv, ditt vittnesbörd är inte giltigt.” Jesus svarade: ”Även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt. Jag vet varifrån jag kommer och vart jag går. Men ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Ni dömer på människovis, jag dömer ingen. Om jag ändå dömer är min dom riktig, eftersom jag inte är ensam; han som har sänt mig är med mig. Och i er egen lag står det att vad två vittnar är giltigt. Jag vittnar om mig själv, och om mig vittnar också Fadern som har sänt mig.” Då frågade de: ”Var finns din far?” Jesus svarade: ”Ni känner varken mig eller min fader. Kände ni mig skulle ni också känna min fader.” Det var vid skattkammaren han sade detta, medan han undervisade i templet. Men ingen grep honom, hans stund hade ännu inte kommit.

Sedan sade han till dem: ”Jag går bort, och ni kommer att söka efter mig, men ni skall dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma.” Judarna sade då: ”Tänker han ta sitt liv, eftersom han säger att vi inte kan komma dit han går?” Han sade till dem: ”Ni hör hemma här nere, jag är ovanifrån. Ni tillhör denna världen, jag tillhör inte denna världen. Därför sade jag att ni skall dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder.” De frågade: ”Vem är du då?” Jesus svarade: ”Varför talar jag alls till er? Jag har mycket att säga om er och mycket att döma er för. Men han som har sänt mig talar sanning, och det jag har hört av honom förkunnar jag för världen.” De förstod inte att han talade till dem om Fadern. Och Jesus sade: ”När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att jag är den jag är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han lämnar mig inte ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom.” När han sade detta kom många till tro på honom.

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet fortsätter, och i andakten denna kväll läser vi en text där Jesus undervisar. Men till skillnad från hos de andra evangelisterna, där Jesus ofta med hjälp av liknelser undervisar om Guds rike, så talar Jesus i denna text, och på flera andra håll i just Johannes evangelium, om vem han självär.

Bland annat talar Jesus i dagens text om sig själv och säger Jag är världens ljus, vilket är det andra tillfället då Jesus talar om sig själv med en fras som börjar med orden Jag är (vid första tillfället sa Jesus om sig själv: Jag är livets bröd (se Joh 6:48)). Ytterligare fem gånger i Johannesevangeliet kommer Jesus att tala om vem han är utifrån olika sentenser som inleds med just Jag är, och som tidigare nämnts finns i dessa ord ett eko tillbaka till när Gud talar till Mose ur den brinnande busken med orden Jag är den jag är (2 Mos 3:14).

Dessutom återfinns ju också just de orden i dagens text – mot slutet säger ju faktiskt Jesus: När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att jag är den jag är och att jag inte gör något av mig själv… Det är inga små anspråk Jesus gör i den här texten, och att stämningen är såpass uppskruvad som den är hos Jesu motståndare är inte särskilt svårt att förstå – Jesus gör ju anspråk på att vara sänd av Gud, Guds son, och själv Gud. Sådana anspråk lämnar ingen oberörd.

Men låt oss lämna frasen Jag är för att istället helt kort stanna upp inför det som kommer sedan: världens ljus. Evangelisten Johannes har redan beskrivit Jesus i termer av ljus, när han i början av sitt evangelium skriver om Jesus (som han kallar Ordet): I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det, och några verser senare: Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen (se Joh 1:1-5, 9).

Detta är något som får minst två konsekvenser för den som tror och litar på detta och försöker leva som en lärjunge till Jesus. Det ena är det som Jesus säger alldeles efter att han sagt Jag är världens ljus, nämligen: Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det andra är något som Jesus säger på helt annat ställe, och som är en uppmaning till oss, han säger: Ni är världens ljus, och att vårt ljus skall lysa för människorna. Här finns alltså både ett löfte och ett uppdrag: Vi både har ett ljus som lyser för oss, och skall vara ljus som lyser för andra, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Far, för den dag som nu går mot sitt slut. Du, käre Herre, vet lika bra som jag hur den har varit, vad den har innehållit, och vad det har gjort med mig. Tack för det, tack att du känner mig helt igenom. Kom denna kväll med ditt ljus och lys upp min tro, mitt hopp och min kärlek. Låt ditt ljus falla där du så väl vet att det behövs.

Inför den natt som kommer ber vi dig: Kom med ditt ljus och upplys allt mänskligt mörker. Kom till de sjuka, till de ledsna, till de ensamma och till de oroliga. Lys upp den här världen med ditt ljus, och hjälp alla dem som tror på dig att låta sitt ljus lysa omkring sig, så att fler förstår, att det sanna ljuset för alla människor kommer från dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: