2020-07-29: Morgonandakt

Onsdag, 29 Juli, 2020.
Psalm 689 – ”Jag är livets bröd”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, himmelske Fader, du som ser och förstår min längtan efter dig bättre än jag själv gör, kom mig nu nära, och tala till mig de ord som du bättre än alla vet att jag behöver höra. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 6:52-59

Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet.« Detta sade han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum.

Betraktelse

I hela kapitel 6 har Jesus återkommit till att han är livets bröd. I v51 gör han ett tillägg som leder till stor förvirring, nämligen att brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva. Kannibalism var inte accepterat i judisk, grekisk eller romersk kultur. Egentligen inte i så många andra heller. Förvirringen tycks vara stor. Inte försvinner tvisterna heller av att Jesus tydligt betonar i flera meningar att ätandet av hans kött och blod är vad som leder till evigt liv. Om vi äter Jesu kött och blod förblir han i oss och vi förblir i honom.

Sedan gör Jesus en kontrast för att driva hem sin poäng. När det judiska folket var på ökenvandringen från Egypten lät Gud det falla manna från himlen som folket samlade och åt. Jesus påpekar att dessa människor ändå dog, trots att de åt mat från himlen. I kontrast till detta säger Jesus att han själv är bröd som kommit från himlen. Han är den nya maten som om man äter av den, så får man evigt liv.

När Jesus frestas av djävulen i Matteus 4 vill djävulen få Jesus att göra stenar till bröd. Jesus svar är berömt: Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun (Matt 4:4). Jesus är det bröd som kommer från himlen, men Jesus är också Ordet från Gud (Joh 1:1). För att få det eviga livet som han ger måste vi stoppa honom i oss. Vi måste ta sanningen om vem Jesus är och integrera den med vårt innersta. Som tur är har Gud gett oss ett mycket pedagogiskt hjälpmedel. Han har gett oss nattvarden då vi bokstavligen stoppar Jesus i oss. Men då måste vi också komma ihåg vad Jesus säger: att man kan äta, men ändå dö – för det är sanningen om vem Jesus är som ger evigt liv. Låt oss hålla den tanken med oss när vi går till nattvarden nästa gång.

Förbön

Herre, vi tackar dig för att du lät evigt liv komma till oss. Tack för att du inte bara såg på i din himmel utan verkligen kom ner till oss för att bli en av oss. Vi ber denna morgon att vi får stoppa mer av vem du är i oss, ditt Ord, din sanning, ditt bröd. Förbli i oss så att vi kan förbli i dig.

Vi ber också idag om ditt förbarmande över din värld och din mänsklighet, om kraft till de försvagade, vägledning till de vilsna, glädje till de nedstämda, frid till de oroliga. Låt din närvaro prägla oss och vår tjänst för dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: