2020-07-29: Kvällsandakt

Onsdag, 29 Juli, 2020.
Psalm 293 – ”Sanningens Ande”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, öppna mitt hjärtas öra, till att höra de ord som du vill tala till mig, de ord som du så väl vet att jag behöver. Öppna mig för din närvaro, för ditt namns skull. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 6:60-71

Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: »Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?« Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sade till dem: »Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror.« Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte: »Det var därför jag sade er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av Fadern.«Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sade till de tolv: »Inte vill väl ni också gå er väg?« Simon Petrus svarade: »Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.« Jesus sade: »Har jag inte själv valt ut er tolv? Och ändå är en av er en djävul.« Han menade Judas, Simon Iskariots son, ty denne skulle förråda honom, och han var en av de tolv.

Andakt

De som följde Jesus började nu vackla i sina övertygelser. När de säger att det är outhärdligt, menar de inte att det är svårt att förstå, det handlar om att det är svårt att ta till sig Jesu budskap. Jesus svarar enkelt att om de tycker att detta är svårt att ta till sig, då ska det bli spännande att se deras reaktion när han stiger upp till himlen.

Oavsett om många påstår sig ha en större tilltro till vetenskap än religion så är det inte intellektuella svårigheter som håller någon människa från kristen tro. Att kräva att Gud – universums skapare – har en plikt att, rationellt och förståeligt, redogöra för sig själv, enligt våra krav och regler, innan vi kan tro på honom, är en absurd tanke.

Min yngsta dotter är sju månader och börjar många gånger gallskrika när vi sätter henne i bilen. Detta har lett till att vi gör rätt korta resor med bilen för allas trevnad. Under tiden hon skriker försöker jag och min fru desperat att tala lugnande ord till henne för att berätta att vi inte ska åka långt, att det inte är farligt att åka bil, att det blir roligt när vi kommer fram, och så vidare. Märkligt nog hjälper inte detta, utan hon är ändå ledsen.

Då ska vi komma ihåg att det intellektuella avståndet mellan min sju månader gamla dotter och mig, inte är någonting i jämförelse med mig och Gud. Gud har inte bara skapat mig, han har skapat varje atom som allt består av. Att kräva att han måste ge ett intellektuellt och enkelt case innan jag ska tro är inte rimligt. Avståndet mellan oss är för stort.

Köttet – det som är av världen – kan inte ge den tro som krävs för att få evigt liv. Nu finns ju ingen motsättning mellan tro och vetenskap, eftersom all vetenskap ger mer kunskap om Gud. Ändå kan ingen vetenskapsman resonera sig fram till tro eller ateism, även om de upplever det så.

Istället är det Anden. Anden kommunicerar med oss genom Ordet, dopet och nattvarden. Gud som inte har någon plikt att redogöra för oss, ger oss enkla och fysiska medel där han binder sina löften vid så att hans Ande kan skapa tro i oss. När vi bevittnar ett dop och tänker på det stora som sker: en människa blir Guds barn, när vi går till nattvarden och upplever storheten i det, när vi läser vår Bibel med en klarhet utan like – då verkar Anden i oss och vill att vi ska ta tro.

Jesus vill att vi ska tro på honom och ta emot det eviga liv han ger. Han vill det så mycket att, trots att han vet att Judas ska förråda honom, så låter han honom vara med och få uppleva och höra allt. Men när vi upplever och hör, så måste vi ta tag i det. För sanningen kräver att vi tror.

Bön

Tack helig Ande för att du inte är tyst utan talar till oss genom Ordet och sakramenten. Vi ber att du ska uppenbara mer av sanningen för oss och hjälpa oss att gripa tag om den i tro. Vi ber att du bevarar oss i tron alla dagar. Hjälp oss att var dag säga som Petrus: »Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.«.

Vi ber också denna kväll om ditt förbarmande över alla människor, hela din värld och allt som är i den. Låt din frid omsluta allt och alla som nu går till vila, särskilt dem som plågas av sömnsvårigheter, oro och ångest. Ge styrka och uthållighet åt alla som arbetar denna natt, kom och var hos dem på ett särskilt sätt. Låt din välsignelse och närvaro denna natt prägla alltmer av vad som sker i världen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: