2020-07-28 – Morgonandakt

Psalm 217 – ”Gud, för dig är allting klart”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Gud, tack att du vill tala till mig, tack att du vill visa och förklara för mig hur mycket du älskar mig. Hjälp mig att höra, förstå och ta emot ditt ord och din kärlek. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 6:16-21

När det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i en båt för att ta sig över till Kafarnaum på andra sidan. Det var redan mörkt, och Jesus hade ännu inte kommit tillbaka. Det blåste hårt och vågorna gick höga. När de hade rott en halvmil fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. De blev rädda, men han sade till dem: ”Det är jag, var inte rädda.” Då ville de ta med honom i båten, och med ens var den framme vid stranden dit de var på väg.

Betraktelse

Vår vandring genom Johannes evangelium fortsätter. Jesus har (det läste vi i andakten igår kväll) mättat många människor, för att se dra sig undan i ensamhet från folkmassorna. Det blev kväll, och lärjungarna gick ner till sjön och steg i en båt för att ta sig över till Kafarnaum på andra sidan. Det hade blivit mörkt, det blåste hårt och vågorna gick höga.

Så kommer Jesus till dem. Och han kommer gående på vattnet. Oväntat, overkligt, men inte desto mindre sant. Lärjungarna blir rädda, men orden som Jesus säger förändrar det: Det är jag, var inte rädda. Lärjungarna känner igen honom och, står det, de ville ta med honom i båten. Och då händer det något: med ens var den framme vid stranden dit de var på väg.

Det här händelsen involverar dig och mig. Vi sitter i den där båten. Inte för att vi är eller inte är lärjungar och efterföljare till Jesus, utan för att vi lever i den här världen. Hela mänskligheten sitter i den där båten. Och inte sällan, så är vädret och omgivningarna precis som i texten: det är mörkt, det blåser hårt och vågorna går höga. Vad som händer runt den där båten kan representera både det som rör sig runt omkring oss och det som rör sig inom oss.

Men precis som med lärjungarna i den där båten på den där sjön i texten, så kommer Jesus vandrande till oss – ovanpå det hav som hotar och skrämmer. Jesus står över allt det där. Vi människor kan tänka, och inte sällan gör vi det, att detta är otroligt, overkligt eller för bra för att vara sant. Men det förändrar inte det faktum att det är sant, att det är på riktigt. Han kommer vandrande, och han säger då som nu: Det är jag, var inte rädda.

Lärjungarna tog emot honom, de ville ta med honom i båten, och med ens var den framme vid stranden dit de var på väg. Vi kan göra samma sak – bjuda in Jesus i våra liv, i vår båt. För det är han som står över allt mörker, all storm och alla höga vågor som finns i oss och runt omkring oss, och det är han som håller tills och när vi kommer till den andra stranden. Ta med Jesus i din båt idag. Gud välsigne dig, och Jesus älskar dig!

Förbön

Far, jag tackar dig i Jesu namn för att du har gett mig också den här dagen. Hjälp mig den här dagen att lämna något för att följa dig, och att lämna av mig själv till dig. Gör mig den här dagen levande på ett nytt sätt, fördjupa min relation till dig, låt mig få gå en bit på vägen med dig.

Den här dagen ber jag dig också, käre Far: låt mig få vara ett verktyg för ditt rike. Välsigna den här dagen, beskydda dina barn, gör ditt namn och din kärlek känd över hela världen, och för varje människa. Amen.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: