2020-07-28: Kvällsandakt

Tisdag, 28 Juli, 2020.
Psalm 252 – ”Hela vägen går han med mig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Far, kom denna kväll med den stillhet som är av dig. Öppna mitt hjärta och mina sinnen med och för din närvaro, ditt tilltal och din omsorg. Möt mig nu, när jag nalkas dig. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 6:22-51

Nästa dag upptäckte folkmassan, som var kvar på andra sidan sjön, att det bara hade funnits en enda båt där och att Jesus inte hade följt med sina lärjungar i den utan att de hade gett sig av ensamma. Men det kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där man hade ätit brödet, det som Herren hade läst tacksägelsen över. När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: ”Rabbi, när kom du hit?” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er. Ty på honom har Fadern, Gud själv, satt sitt sigill.” De frågade då: ”Vad skall vi göra för att utföra Guds verk?” Jesus svarade: ”Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.” De sade: ”Vilket tecken vill du göra, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.”

De bad honom då: ”Herre, ge oss alltid det brödet.” Jesus svarade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt er: ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.”

Judarna förargade sig över att han hade sagt: ”Jag är brödet som har kommit ner från himlen”, och de sade: ”Är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen?” Jesus svarade: ”Var inte förargade. Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud; han har sett Fadern. Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.”

Betraktelse

Vår Johannesvandring fortsätter, och i andakten denna kväll läser vi en lång och innehållsrik text. Flera saker, som vi kan kalla teman, känner vi igen i texten om vi är vana vid att läsa ur evangelierna: att människor i stora skaror fanns kring Jesus och till och med jagade efter honom när han försökte dra sig undan är en sådan sak som vi läser om här, och på många andra ställen i evangelierna. Att det som Jesus säger och gör väcker motstånd och diskussion, är en annan.

Just i Johannes evangelium finns dessutom något som de andra evangelisterna saknar: detta att Jesus talar om sig själv med orden Jag är…. Sju gånger i Johannesevangeliet säger Jesus såhär, varje gång med olika innehåll. Här finns ett eko tillbaka till Gamla Testamentet: när Gud mötte Mose i den brinnande busken beskrev han sig själv med just de orden: Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heterJag ärhar sänt dig till dem” (2 Mos 3:14). När Jesus sju gånger talar om sig själv med orden Jag är följt av ytterligare något, är det alltså inte bara en beskrivning av vem han är utifrån de olika begrepp som han använder, det är också en identifikation med Gud själv, en ledtråd och fingervisning till oss vad gäller Jesu ursprung och makt.

Och i dagens text så säger Jesus alltså om sig själv: Jag är livets bröd. Det är något annat än vad Guds folk fick av Mose att äta i öknen, förklarar Jesus, men det finns ändå en röd tråd mellan dessa båda händelser: Gud handlar med och förser sitt folk. På samma sätt som Gud försåg sitt folk med bröd under deras ökenfärd, handlar Gud nu med hela sin mänsklighet – han sänder sin Son i världen, han som är livets bröd, och som lovar oss: Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Det är ett löfte som fortfarande gäller.

Inte så få människor har tagit sin hunger och försökt att mätta den med annat än Jesus. Kanske är du en av dem. Det kan vara något som belastar oss, och som vi skäms för, och om det är så, kan det vara på sin plats att påminna om något som Jesus också säger i dagens text: Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom. Universums skapare och Herre har inte bara ett erbjudande till dig och mig, han drar till och med i oss. Alldeles oavsett hur våra liv sett ut eller ser ut, så vill och söker Gud gemenskap med oss, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för din närvaro i mitt liv. Tack att du är den som är. Tack att du har sänt din Son i världen för min och alla människors skull. Tack att du har brödet som mättar all hunger, och tack att du hela tiden drar mig till dig. Kom med din helige Ande till mig, och hjälp mig att inte hålla emot.

Denna kväll ber vi dig: håll din beskyddande hand över allt levande i den natt som nu kommer. Låt dem som ska sova få somna in i frid och imorgon vakna upp till en ny dag av nåd. Låt dem som i natt ska vaka och arbeta få känna att du bär också i nattens timmar. Vi ber om ditt förbarmande över världen, över vårt land och över alla människor. Kom med din närvaro och frid på ett nytt sätt, i våra liv och i våra sammanhang, i det vi tänker, säger och gör. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: