2020-07-26: Morgonandakt

Söndag, 26 Juli, 2020.
Psalm 165 – ”Vår blick mot helga berget går”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, också den här morgonen vill jag tala med dig. Hjälp mig att också lyssna till det som du vill säga, och plocka bort allt det där som just nu ligger mellan dig och mig. Gör mig stilla inför din närvaro. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Lukasevangeliet 9:28-36

Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom.När dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus: ”Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia” – han visste inte vad han sade. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: ”Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom”, och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon.

Betraktelse

Eftersom det idag är söndag, blir det idag en paus från vår vandring genom Johannesevangeliet. Istället kommer vi i denna andakt och i andakten ikväll att stanna upp inför en av de texter som hör särskilt till den här söndagen – evangelietexten från Lukas om berättar om vad det är som vi firar och uppmärksammar den här söndagen. Den här söndagen kallas i det kyrkoår som bland annat Svenska Kyrkan följer för Kristi Förklarings Dag, och temat är Jesus förhärligad.

Och eftersom det denna söndag handlar om förklaring, så kunde det vara på sin plats att säga något utifrån just det. Ordet förklara kan så vitt jag förstår (jag googlade på ”synonymer till förklara”) ha två betydelser. Dels kan det syfta på det som lärare och instruktörer av olika slag helst ska vara jättebra på: att upplysa, göra tydligt, ange orsak, klarlägga. Göra det obegripliga till något begripligt, helt enkelt.

Men att förklara något (eller någon) kan också ha betydelsen att tillkännage, kungöra, formellt fastslå. Läkare är ju till exempel de som ska död-förklara någon som avlidit. Den läkare som gör det, förklarar inte vad döden innebär eller betyder som ett existentiellt fenomen, utan förklarar i betydelsen kungör, fastslår formellt, att den avlidna personen är död.

Vi läser i texten om hur Jesus tar med Petrus och de båda Sebedeus-bröderna (den allra innersta lärjungakretsen, med andra ord) upp på ett berg. Där på berget händer det som gör att den här dagen kallas just Kristi förklarings dag: Genom sin röst förklarar, i betydelsen tillkännager Gud, Fadern om Jesus att detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom.

Gud tillkännager något där på berget som gör allt annorlunda: Jesus från Nasaret, som ibland har en tendens att förminskas när vi människor talar om honom, så att han bara framstår som en rättvisekämpe, en vis lärare eller en andlig förebild, förklaras, tillkännages av Gud vara något mycket mer: hans egen Son.

Det innebär inte att Jesus inte talade om rättvisa, eller att han inte var en vis lärare eller andlig förebild, för han var och är allt det och mer än så. Men om utgångpunkten är att Jesus först och främst är Guds Son, då har vi desto större anledning att ta också allt det andra Jesus säger på större allvar. Gud förklarar ju först: Detta är min Son, och uppmanar sen: Lyssna till honom!

Och den där sistnämnda uppmaningen är i mångt och mycket vad livet som kristen innebär: att söka Gud och låta sig sökas av honom, att lyssna till honom i bönen, i Bibeln och i gudstjänstens gemenskap. För när vi söker Gud vill och kan han förklara (upplysa, göra tydligt, ange orsak, klarlägga) för oss vem hans Son är, och det är gott för oss att veta. Att följa Faderns uppmaning gällande Sonen till de närvarande lärjungarna (och därmed till alla lärjungar, också den som försöker att leva som det idag), uppmaningen Lyssna till honom, är något gott att sträva efter varje dag, men inte minst den här dagen.

Förbön

Tack, Gud, för den här nya dagen, och för varje dag som du ger. Tack, käre himmelske Fader, för att du sände din Son i världen för vår skull. Hjälp oss att den här dagen, och alla dagar, lyssna till honom och söka honom, så att vi får alltmer förklarat för oss vem han är och vilka vi är i honom.

Idag ber vi särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26)

%d bloggare gillar detta: