2020-07-26 – Kvällsandakt

Söndag, 26 Juli, 2020.
Psalm 166 – ”Sorlet har dött”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske far, tack för att du, som håller himmel och jord i din hand, är nära alla dem som ropar till dig. Hör, käre far, mitt rop, kom mig nära, och tala de ord som du tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Lukasevangeliet 9:28-36

Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus: ”Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia” – han visste inte vad han sade. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: ”Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom”, och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon.

Betraktelse

Precis som i morse stannar vi i andakten nu ikväll upp inför den evangelietext från Lukasevangeliet som i en del kyrkor på ett särskilt sätt hör till den här söndagen. I det särskilda kyrkoår som exempelvis Svenska Kyrkan följer heter den här söndagen Kristi förklarings Dag, och överskriften/ temat är Jesus förhärligad. Och eftersom vi i andakten denna kväll läser samma text som imorse, får vi anledning att försöka vidareutveckla resonemangen från imorse.

I andakten i morse stannade vi upp inför att ordet förklara har två olika betydelser, dels kan det betyda upplysa, göra tydligt, klarlägga, som i exemplet ”läraren förklarade hur det fungerade”, dels kan det betyda tillkännage, kungöra, formellt fastslå, som i exemplet ”läkaren dödförklarade den avlidne.” När det idag på Kristi förklarings dag handlar om att Sonen förklaras av Fadern, detta som vi läser om i evangelietexten, så är det en förklaring av den senare betydelsen som det handlar om: Det som sker där uppe på berget är alltså ingen pedagogisk genomgång som Fadern håller på temat Detta är min Son, lyssna till honom – det som sker där uppe på berget är ett statement, ett tillkännagivande av universums skapare och härskare.

Sedan är det så med den kristna tron och med oss som har gjort eller försöker att göra den till vår, att det behövs förklaring också i ordets första bemärkelse: att klarlägga, göra tydligt. Den som har kommit till punkten att man vet tillräckligt om den kristna tron och litar tillräckligt på den för att ge Gud sitt Ja har kommit långt och nått fram till något underbart. Men det finns på samma gång något underbart och utmanande med den kristna tron som aldrig tar slut: det finns alltid mer att upptäcka, för Gud har alltid med att ge.

Om vi återvänder till det där berget i evangelietexten så kan vi notera en intressant detalj: det står om Petrus, efter hans märkliga förslag om att bygga de tre hyddorna, att han visste inte vad han sade. Det som hände där på berget måste helt enkelt ha blivit för mycket för honom, och det står om honom, och om Jakob och Johannes som också var med, att de blev förskräckta och att de sedan teg om vad de hade sett. Guds närvaro och det som de var med om hade berört dem på djupet, bortom det förklarliga.

Just det där kan vi tänka på som en påminnelse för den här kvällen: Att Gud inte bara vill förklara sig själv och vilka vi är för honom och blir genom tron på honom, när vi ger honom och hans ord tid och uppmärksamhet. Han vill också komma i beröring med oss, göra sig kännbar för oss, ge oss erfarenheter av vem han är, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Fader, för också den här dagen. Tack att du förklarade din Son där på berget, och för att du genom din Ande och ditt ord vill förklara för oss alltmer av dig själv för oss. Gör oss uppmärksamma på din närvaro, lyhörda för din undervisning, och mottagliga för din beröring.

Denna kväll ber vi för hela din värld: Herre, förbarma dig, var med din mänsklighet i den kamp vi nu står i. Kom till de sjuka med helande, kom till de vårdande med vishet och kraft till fördjupad omsorg. Kom till ledande med vishet, kom till de oroliga och rädda med din frid. Och kom till din kyrka och hjälp henne att vara ett vittne om dig också i denna tid. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: