2020-07-24: Morgonandakt

Fredag, 24 Juli, 2020.
Psalm 183 – ”Som sådden förnimmer Guds välbehag”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Gud, du som inte är långt borta från någon ända av oss, förbarma dig över mig och kom mig nära på ett sådant sätt att jag förstår att du är här. Ge mig stillhet, så att jag kan höra de ord som du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 4:27-42

I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: ”Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?” De gick ut ur staden för att söka upp honom.

Under tiden sade lärjungarna till honom: ”Rabbi, kom och ät.” Han svarade: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” Lärjungarna sade då till varandra: ”Kan någon ha kommit med mat till honom?” Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får lönen för deras möda.”

Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: ”Han har sagt mig allt som jag har gjort.” När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sade till kvinnan: ”Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.”

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet fortsätter, och det samtal som vi fick lyssna till i andakten igår kväll mellan Jesus och den samariska kvinnan är nu slut. Kvinnan går in i staden och berättar om det möte hon haft vid brunnen. Det hon säger väcker människors både nyfikenhet och tro, och folket i staden beger sig ut till brunnen för att själva undersöka vem Jesus är.

Under tiden äger ett nytt samtal rum, men mellan Jesus och lärjungarna. Lärjungarna, som varit inne i staden för att köpa mat (Joh 4:8) har kommit tillbaka och säger åt Jesus att komma och äta med dem. Jesu något kryptiska svar, att han har mat att äta som ni inte känner till och därpå att hans mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk betyder inte att Jesus lever utan att behöva äta. Snarare tycks Jesus vidga begreppet näring, inte så att mat eller dryck kan bli något överflödigt som vi klarar oss utan, men Jesus pekar på att det också finns annat i tillvaron som ger oss näring: Den som vill leva i Jesu efterföljd ska betrakta det som en livsnödvändig näring att söka, följa och göra Guds vilja. Det blir som ett slags mat, helt enkelt.

Också en annan episod i evangelierna handlar om detta: när Jesus efter sitt dop är i öknen i 40 dagar för att sättas på prov av djävulen, utmanas han av denne till att bland annat göra stenar till bröd. På detta svarar Jesus att människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun (se Matt 4:1-11, orden är ett citat från 5 Mos 8:3). Trons relation med Gud, det han ger och att följa honom ger näring och föda, även om vi också behöver vanlig mat och dryck.

Men varför Jesus väljer att inte äta i just den här situationen visar sig strax. Jesus talar om att det är fyra månader kvar till skörden (som ägde rum i maj-juni, alltså utspelar sig denna episod i januari-februari), men uppmanar lärjungarna: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Jesus talar om skörden i Guds rike, detta att människor har fått höra Ordet som såtts ut, och det har fått gro och slå rot inom oss, och växa upp till en tro – då blir det skörd i Guds rike. Sådd och skörd för Guds rike pågår och hela tiden, ibland tar växtprocessen längre tid, ibland går det snabbare, eller till och med riktigt snabbt.

Som i texten vi läser idag: det står att många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord. Det är därför de beger sig ut till brunnen, och ber Jesus stanna hos dem. Jesus lät maten vänta, eftersom han visste att det var skördetid för Guds rike. Och Jesus förblir i staden i två dagar, fler kommer till tro, och människor stärks i sin tro på så sätt att den kommer att vila på mer än kvinnans vittnesbörd, för folket säger ju nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.

För oss som försöker leva som Jesu lärjungar idag finns det också i den här texten påminnelser till oss: Trons liv med Gud innebär att också vi ska finnas med i arbetet med sådd och skörd. Ibland är det lättare, ibland svårare. Jesus säger ju: Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får lönen för deras möda. När det är så är det gott, men ibland ser det också ut så att vi får så och så utan att se växt eller skörd. Då är det vi som arbetar, men andra får lön för vår möda. Men oavsett hur vi tycker att det går med sådd- och skördearbetet just den eller den dagen, så är det också vår mat att göra hans vilja som har sänt oss. Att så och skörda hjälper oss att hålla oss nära honom som är skördens Herre (se Matt 9:38/Luk 10:2), också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här nya dagen. Hjälp mig att ta emot den ur dina händer. Visa mig den här dagen vad av sådd- och skördearbete du har tänkt för mig, men mer än det: visa mig mer av vem du är. Hjälp mig att se hur du är i det som ligger framför mig. Jag söker dig och vill finna dig och jag längtar efter din frälsning. Tack för att du söker mig och vill finna mig.

Vi ber idag om din närvaro och ditt ingripande i allt det som nu sker i världen. Herre, hjälp din kyrka och ditt folk att jubla och vara glada över dig, men att inte titta bort när vi ser nöden i världen. Låt din kyrka över hela jorden få vara mänsklighetens ljus, som lyser starkt i denna världens mörker. Välsigna och bevara oss, idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: