2020-07-24 – Kvällsandakt

Fredag, 24 Juli, 2020.
Psalm 271 – ”Närmare, Gud, till dig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, jag ber dig om stillhet och ro. Tack att jag får vara i din närhet, att jag får vila i din famn. Tack också att du har något att säga mig just i den här stunden. Hjälp mig nu att lyssna till det. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 4:43-54

Efter de två dagarna fortsatte Jesus till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte har något anseende i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen blev han väl mottagen, eftersom galileerna hade sett allt han hade gjort i Jerusalem under högtiden. De hade också firat högtiden där. Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin.

En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judeen och var i Galileen, sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son, som låg för döden. Jesus sade till honom: ”Om ni inte får se tecken och under, så tror ni inte.” Ämbetsmannen sade: ”Herre, kom innan mitt barn dör.” Jesus svarade: ”Gå hem, din son lever.” Mannen trodde på vad Jesus sade och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare, som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre, och de svarade: ”I går vid sjunde timmen lämnade febern honom.” Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sade till honom: ”Din son lever”, och han kom till tro liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet, och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judeen till Galileen.

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet fortsätter, precis som Jesu vandring fortsätter. Efter de två dagarna i den samariska byn, fortsatte Jesus till Galileen. Johannes berättar i ett kort inskott vad vi kan förvänta oss när vi läser om Jesu vistelse där: Å ena sidan hade Jesus vittnat om att en profet inte har något anseende i sin hemtrakt, men å andra sidan berättar Johannes att Jesus blev väl mottagen i Galileen, eftersom galileerna hade sett allt han hade gjort i Jerusalem under högtiden (som beskrivs i Joh 2:13-25),för de hade också firat högtiden där. Jesus kommer alltså tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin (se Joh 2:1-12), det under som Johannes kallar för det första av Jesu tecken (se Joh 2:11), och i avsnittet som vi läser nu ikväll påpekar Johannes att det som sker här var det andra tecknet som Jesus gjorde.

Och det som sker är att en man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafernaum. Mannen fick höra att Jesus var i Galileen, och sökte upp honom i Kana för att förmå honom att följa med honom hem och bota hans son. Avståndet mellan Kafarnaum och Kana är omkring 30 km, och höjdskillnaden mellan det betydligt högre belägna Kana och Kafarnaum nere vid Galileiska sjön var omkring 700 meter. Mannen hade alltså gått mer än en hel dagsväg, dessutom uppför, i förhoppning om att Jesus kunde bota hans son, och när mannen kommer fram ber han Jesus om just detta.

Det kan tyckas mycket osympatiskt att Jesus liksom beklagar sig över att människor vill se tecken och under, när ämbetsmannen kommer till honom och ber om hjälp för sin son som ligger för döden. Vad vi behöver ha i åtanke när vi läser dessa ord är ju dels att Jesus är i sin hemtrakt, där en profet inte har något anseende, dels att Jesus inte bara talar till mannen som kommit till honom med sin vädjan, utan till fler närvarande, Jesus säger ju: Om ni inte får se tecken och under, så tror ni inte. Vi får inte höra vad mannen först säger när han ber Jesus om hjälp, men när mannen åter vädjar till Jesus, anar vi desperationen: Herre, kom innan mitt barn dör.

Det som Jesus sedan säger, Gå hem, din son lever, blir vändpunkten både i sonens liv och för mannens tro, även om allt lägger sig till rätta först något senare. Det står att mannen trodde på vad Jesus sade och gick, men det är först när mannen på vägen hem (då mer än det faktum att det gick nedför måste ha underlättat hans vandring) träffar på sina tjänare och får bekräftat det han trott, som Johannes skriver om mannen att han kom till tro.

Vi får i texten denna kväll beskrivet för oss en tro som växer och fördjupas. Bo Giertz skriver i sin kommentar såhär: Först kommer behovet av hjälp och beslutet att ”försöka med Jesus”. Sen kommer den tro som förlitar sig på ett bestämt ord, och till slut – som en följd av bönhörelsen – heter det att han ”kom till tro”. Denna växt, denna process, kunde väcka frågan också hos dig och mig var vi är och vad vi just nu behöver. Det kan vi till exempel tala med Gud om i aftonbönen ikväll, för han vill dra oss närmre sig och föröka vår tro, varje dag. Också den här dagen.

Förbön

Tack, Gud, för den här dagen. Tack att du har följt mig och lett mig, att du har sett mig hela dagen och också ser mig helt igenom, precis just nu. Tack att du vet allt om mig, och ser min tro och min längtan och vet vad den behöver för att växa. Jag ber dig, ge mig vad jag behöver för det, och hjälp mig att lägga bort det i mitt liv som ligger emellan dig och mig.

Denna kväll ber vi dig, Gud, vaka över dem som vakar eller gråter den här natten, och låt dina änglar hålla vakt över dem som sover. Kom med helande till de sjuka, med tröst till de lidande, med vila till de trötta. Låt vår sista tanke innan vi somnar få vara på dig och din kärlek, och låt vår första tanke när vi vaknar imorgon vara detsamma. Allt vi har, och allt vi bär, överlämnar vi i dina goda och starka armar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: