2020-07-22: Kvällsandakt

Onsdag, 22 Juli, 2020.
Psalm 28 – ”Så älskade Gud världen all”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, kom till mig och gör mig stilla, så att jag kan ta emot det som du vill ge just nu. Öppna mitt hjärtas öra för dina ljuvliga ord. Undervisa mig om din vägar. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 3:1-21

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Nikodemos svarade: ”Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.” Nikodemos frågade: ”Hur är detta möjligt?” Jesus svarade: ”Du skall vara lärare för Israel och förstår inte det! Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?

Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.”

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet fortsätter, och i andakten ikväll får vi ta del av ett samtal mellan Jesus och Nikodemus, som var medlem av judarnas råd. Nikodemus nämns inte av de övriga evangelisterna, men här hos Johannes stöter vi på honom vid ytterligare två tillfällen: den första gången då olika religiösa företrädare diskuterar sina olika uppfattningar om Jesus, den andra gången då Jesus begravs (se Joh 7:50 & 19:38-39). Nikodemus var vänligt inställd till Jesus, och vi gör nog rättast i att betrakta honom som en lärjunge till Jesus, fast i hemlighet (se Joh 19:38-39).

Också när vi läser Jesus och Nikodemus samtal i andakten denna kväll, står det klart att detta inte är något konfrontativt samtal som Jesus har med någon av de religiösa ledarna, som vi kan läsa om på många andra ställen i evangelierna. Det vi läser i andakten denna kväll är ett intimt och förtroligt samtal, och det skedde på natten, troligtvis för att det inte var särskilt uppskattat om en medlem av det judiska stora rådet ville tala förtroligt med en stridbar och obekväm profetgestalt med stora anspråk på att tala Guds ord och kritisera den religiösa eliten, och som precis ställt till en stor scen på tempelplatsen (som vi ju läste om i andakten i morse). Så i skydd av mörkret söker Nikodemus upp Jesus för att tala med honom.

Och i detta samtal så finns några goda påminnelser till dig och mig som läser detta. En sådan påminnelse är att Gud kommer med och vill ge oss nytt liv: det talas om att vara född på nytt och att bli det av vatten och ande. Det handlar om dopet och tron, om att de ger nytt liv från Gud: Dopet i vatten, då vi får Guds Ande, som vi sedan tar emot genom att tro. Den gåva Gud ger i dopet tar vi emot och öppnar genom att tro på honom.

Men i samtalet mellan Jesus och Nikodemus finns fler påminnelser. Med utgångspunkt i avsnittet om Mose och kopparormen (se 4 Mos 21:4-9) där något (kopparormen) blev upphöjt för att folket skulle kunna se på den och få leva, talar Jesus om hur han själv ska upphöjas för att människor ska kunna se på honom (i tro) och därmed få leva. Och när Jesus talar om hur han själv ska upphöjas, så syftar det både på att han hängs upp på korset, och att han uppstår och är uppstigen till himmelen. Dessa båda saker är grunden till att vi får liv då vi tror på honom, både nytt liv här och nu och evigt liv hos Gud i tillvaron efter detta.

Centrum i det Jesus säger är versen 3:16, som inte sällan kallas Lilla Bibeln för att den lyfter fram Bibelns allra mest centrala budskap i en enda vers: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Och detta påminner oss om just detta att den kristna tron inte först och främst handlar om vad du eller jag gör eller inte gör, har gjort eller inte gjort, utan först och främst om vad Gud i Jesus Kristus har gjort för oss: att tro att detta har hänt, och komma till klarhet med att det har skett också för mig och gäller också mig, när jag tror på honom.

Och när Gud nu har gjort det som han gjorde för oss, är det inte särskilt svårt att komma till upptäckten att Gud också vill göra stora och underbara saker både för oss, men också och inte minst med oss och genom oss. Den största gåvan, frälsningen, har vi redan fått, och är vår att ta emot i tro. Sedan vill Gud forma oss till gåvor att ge till andra, så att han kan verka genom oss, också den här dagen.

Förbön

Så tackar jag dig Herre, också för den dag som nu går mot sitt slut. Tack att du så älskar världen, att du gav den din ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under, utan att evigt liv. Hjälp mig, käre himmelske Fader, att tillgodogöra mig de orden mer och mer. Låt insikten växa i mig, att de orden gäller också mig, och forma mig till en gåva till andra, så att du kan verka genom mig.

Herre, också den här kvällen ber jag om din vägledning och ditt beskydd. Förbarma dig över din skapelse och allt som är i den. Vägled världens ledare och länder, vägled din kyrka och ditt folk. Kom med mer av din fred och frid in i världen, in i den här stunden, och in i varje människas inre, du som är god och trofast. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

%d bloggare gillar detta: