2020-07-21: Morgonandakt

Tisdag, 21 Juli, 2020.
Psalm 278 – ”Frälsare, tag min hand”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske Fader, också den här dagen behöver jag och vill jag höra dig tala. Därför ber jag dig nu: Gör mig stilla så att jag i tystanden kan höra din röst och de ord du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangliet 1:35-51

Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: ”Där är Guds lamm.” De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: ”Rabbi (det betyder mästare), var bor du?” Han sade: ”Följ med och se!” De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror, Simon, och sade till honom: ”Vi har funnit Messias” (det betyder Kristus). Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade: ”Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas” (det betyder Petrus).

Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sade till honom: ”Följ mig!” Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” Natanael sade: ”Kan det komma något gott från Nasaret?” Filippos svarade: ”Följ med och se!” Jesus såg Natanael komma och sade om honom: ”Där är en sann israelit, en som är utan svek.” Natanael frågade: ”Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: ”Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet.” Natanael svarade: ”Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.” Då sade Jesus till honom: ”Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.” Och han sade: ”Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

Betraktelse

Så har vi nu börjat vår vandring genom Johannes evangelium, och i läsningen denna morgon får vi till oss att också Jesus har börjat sin vandring, sin verksamet bland människor, en verksamhet bestående av tecken, undervisning, samlande av lärjungar, helanden, med mera. Så här långt har vi fått ta del av den välkända Johannes-prologen och evangelisten Johannes redogörelse för Jesu dop.

Sedan fortsätter Johannes sitt evangelium med att berätta om vad som händer nästa dag (och eftersom vi i läsningen denna morgon hittar formuleringen nästa dag också mitt i texten, så utspelar sig dessa händelser helt enkelt under två dagar, och under dessa två dagar så kallar alltså Jesus sina första lärjungar: En som vi inte vet namnet på, Andreas, hans bror Simon som får namnet Kefas (som betyder Petrus), Filippos och Natanael.

Det är intressant att notera att redan såhär alldeles i början av Johannesevangeliet så förses vi som läsare med en mängd titlar och beskrivningar av Jesus som hjälper oss att teckna bilden av Jesus och bättre förstå vem han djupast sett är. Jesus kallas i dessa versar Guds lamm, Rabbi, Messias/ Kristus, honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Guds son, Israels konung och Människosonen. Allt detta är Jesus inte bara i största allmänhet och rent objektivt, han är det också helt personligt för var och en som med öppet hjärta kommer till honom.

Också intressant att notera är hur kallelsen att bli lärjunge tycks fungera där i början: De två första (som först var Johannes lärjungar) följer helt enkelt efter Jesus, och blir hembjudna till honom. Andreas tycks få med sin bror Simon/Petrus/Kefas, till Filippos säger Jesus helt enkelt: Följ mig!, och sedan är det Filippos som bjuder med Natanael in i lärjungagemenskapen på samma sätt som Andreas fått med sin bror. Och en nyckelfras i sammanhanget tycks vara: följ med och se! Jesus säger det först till de två tidigare Johanneslärjungarna som svar på deras fråga om var Jesus bor. Sedan säger Filippos samma sak till Natanael.

Just den där frasen, följ med och se, gör vi rätt i att betrakta som ett tilltal också till oss. Hur den exakta frågan lyder kan så klart variera. Kanske är den frågan från oss till Jesus: får jag var din lärjunga? Vad är din tanke med mitt liv? Den där egenskapen eller erfarenheten som jag har – vad kan du göra av den? Svaret är, också till dig och mig och till alla som ärligt kommer med sina frågor och sin längtan, också den här dagen: följ med och se!

Förbön

Käre himmelske Fader, tack för den här dagen och för varje ny dag. Hjälp mig den här dagen att följa dig, att följa med och se vad du har i beredskap för mig idag. Visa mig på något som gör att jag växer i min relation till dig, och låt mig få vandra i den frid och kraft som bara du kan ge.

Också den här dagen ber vi att du förbarmar dig och griper in i världen. Låt fler människor få komma till klarhet med vem du är, vad du har gjort och vad du kan göra. Visa mer av dig för alla som ber om det. Kom med kraft och hälsa till de försvagade och sjuka. Kom med vishet och barmhärtighet till världens ledare, och med din nåd och frid till hela din skapelse. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: