2020-07-21: Kvällsandakt

Tisdag, 21 Juli, 2020.
Psalm 414 – ”Så långt som havets bölja går”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode och underbare Gud, möt mig nu, när jag nalkas dig, kom med den stillhet som är av dig. Kom med ditt ljus, kom med din sanning. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 2:1-12

På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.” Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom – men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet – ropade han på brudgummen och sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.” Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Sedan gick han ner till Kafarnaum tillsammans med sin mor och sina bröder och lärjungarna, och där stannade de några dagar.

Betraktelse

Vår vandring genom Johannes evangelium fortsätter: I andakten i morse läste vi om hur Jesus under två dagar kallade sina första fyra lärjungar, i andakten denna kväll läser vi om vad Jesus gjorde på tredje dagen.Denna tidsangivelse betyder med stor sannolikhet inte ”på tredje dagen av Jesu verksamhet”, alltså dagen efter det som vi läste om i andakten i morse. Snarare ska vi uppfatta detta som ”på tredje dagen efter det som precis har berättats,” för från den plats där Jesus träffat Johannes och blivit döpt av honom (i Ainon nära Salim, se Joh 3:23) och till Kana nära Nasaret i Galileen där Jesus befinner sig i dagens text, är det ca 50-60 kilometer.

Jesus har alltså kommit tillbaka till sina hemtrakter, och har tillsammans med sina lärjungar blivit bjudna till ett bröllop. Också Jesu mor Maria var där, och när vinet tog slut gör Jesus det välkända vinundret. Och vattnet blev inte bara till vin, det blev till och med bättre än det vin som gästerna hittills fått (och som tagit slut), bröllopsvärden säger ju: Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.

Evangelisten Johannes skriver om denna händelse: Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Att Jesus gjorde detta tecken, betyder inte bara att Jesus avslöjar något av sin gudomliga förmåga, utan också att han visar på den djupare verklighet som framträder i vår värld genom Jesu liv, gärning och undervisning, nämligen himmelriket, som också det liknas vid en bröllopsmåltid (läs gärna om detta i Matt 22:1-14). Detta tecken, och andra tecken som vi kommer stöta på allteftersom vi vandrar fram genom Johannesevangeliet, är just detta: både tecken på vem Jesus är och vad han kan göra, och tecken på den verklighet, himmelriket, som han kommer med och etablerar här ibland oss.

I andakten imorse stannade vi upp inför en kort fras som både Jesus och en av lärjungarna yttrade, frasen följ med och se. I texten denna kväll finns också en fras som vi gör rätt i att tänka på som en hälsning till oss. Det är Marias ord till tjänarna: Gör det han (det vill säga Jesus) säger åt er. Det är en mycket god uppmaning också till oss, också den här dagen: gör det han säger åt er.

Förbön

Tack, käre Herre, för också den här dagen. Tack att du lett mig och följt mig den här dagen, och att du gör det varje dag. Hjälp mig att höra vad din Son Jesus Kristus säger, och hjälp mig att göra det som jag hör att han säger åt mig.

Herre, vi ber denna kväll om din frid och ro. Din frid och ro för oss själva och för de människor som finns i vår närhet. Din frid och ro överallt där det finns oro: runt omkring oss, i vårt land, och över hela världen. Kom med vishet till de styrande, helande till de sjuka, kraft till de vårdande, förbarmande till de ropande. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: