2020-07-20: Morgonandakt

Måndag, 20 Juli, 2020.

En liten hälsning från redaktören och skribenterna: I och med andakten denna morgon börjar vi en ny vandring tillsammans: genom Johannesevangeliet. Under sex veckor kommer vi måndagar – lördagar att vandra igenom detta evangelium, avsnitt för avsnitt (på söndagarna kommer vi som vanligt att stanna upp inför texter som hör särskilt till respektive söndag). Välkommen att följa med. Guds välsignelse till dig som läser detta önskar vi skribenter genom Fredrik Borglin, redaktör. Nu till denna morgons andakt.

Psalm 122:3-5 – ”Ordet blev kött och tog sin boning bland oss”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 1:1-18

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.

Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig.” Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, [men] nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

Betraktelse

Johannes är den evangelist som vill få sina medkristna att se sanningen i hela dess djup och höghet. Det är historiskt sant att Jesus föddes av Maria och tog år på sig att bli vuxen, precis som andra människor. Till skillnad från andra människor var han helt sann och rättfärdig, och utrustad med gudomlig insikt och kraft till andras läkedom. Han dödades men uppstod ur graven och lever. Detta står i alla evangelierna, och är kärnan i den kristna tron.

Men Johannes vill att de troende skall se djupare ändå och inse att detta redan beundransvärda människoliv är något mycket större än vi först ser. Gud har skapat allt genom sitt Ord, som är Sonen. Och eftersom Gud, Sonen frambringar universum och inte tvärtom, har Jesu födelse på jorden kosmisk betydelse och förändrar mänsklighetens själva grundvillkor och möjligheter. Det finns något skadat och skadligt med människan, ett ”mörker” som hotar att fördärva denna värld, inklusive oss själva, och som vi människor med all god vilja inte rår på; det måste besegras av Guds ljus. Det är det som sker genom Jesu liv, och vi människor kan få del av det livet.

Det Johannes s.a.s. lägger till de gammaltestamentliga skapelse- och syndafallsberättelserna som ekar, särskilt i de första verserna, är först och främst att Jesus Kristus som Guds Son är med och skapar universum. Världsalltet är präglat av Guds Ord, och det är därför skapelsen också samlas ihop, räddas, försonas tillbaka till sitt ursprung hos Skaparen genom Guds Son, Människosonen, Jesus Kristus. Världens utveckling startar i Gud och har sitt mål i Gud. Det vi vet om detta kommer från honom som är både Gud och människa.

Där kommer den andra informationen, som det Gamla testamentets skrifter bara ger svaga aningar om: att han som skapat allt också frälser allt, genom att häpnadsväckande nog bege sig in i sin egen skapelse, bli en verklig människa av kött och blod och ge oss andra ”rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud”. Att människor ska nå fram till den tron är syftet med hela evangeliet, som det sammanfattas i Joh. 20:30-31.

”Rätten” (grek. exousia) är alltså inte en medfödd mänsklig rättighet i största allmänhet, utan kan snarare översättas med ”(delegerad) auktoritet, legitim makt och tillgång till”. Evangelierna använder ofta exousia när de talar om Jesu makt att bota och att ge sanna besked om vad Gud vill och gör. Vår ”rätt” att bli Guds barn innebär, enkelt sagt att vi genom tron har rätt att peka på Jesus och säga: ”Han betalar”. Eller med Johannes ord: ”Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd.”

Det är där vi får börja, både en ny dag och läsningen av det här evangeliet, i den exousia och nåd som också vi har fått. I fullheten som finns i oss, och som vi befinner oss i – båda synsätten är riktiga. Vi har redan gått över från döden till livet (som det heter i Joh. 5:24), även om vi inte känner det så än. En ny värld öppnar sig …

Förbön

Tack, gode Gud, för en ny dag som du ger ur din hand och tack för livet med dig. Hjälp mig den här dagen att bättre se sanningen i hela dess djup och höghet. Fyll mig den här dagen av liv, av kraft, av nåd, av förväntan på allt det goda som du ger den hör dagen. Och gör mig redo för vad du har tänkt för mig just den här dagen.

I början av denna dag och denna vecka ber vi åter om din närvaro och ditt förbarmande i och över det som nu sker: i världen, i Sverige, i vår närhet och inom oss. Tack att du ser och redan är i det som sker, tack att du inte är långt borta från någon enda av oss. Vi ber om synliga ingripanden från dig, för världens skull och för ditt rikes och din barmhärtighets skull. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: