2020-07-19: Kvällsandakt

Söndag, 19 Juli, 2020.
Psalm 39 – ”Jesus från Nasaret går här fram”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, du som kallar oss att leva som dina barn i frihet hos dig, befria mig från allt det som ligger mellan dig och mig, så att märker att du är här, och kan höra det som du nu vill säga. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Lukasevangeliet 9:57-62

När de kom vandrande på vägen sade en man till Jesus: ”Jag skall följa dig vart du än går.” Jesus svarade: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.” Till en annan sade han: ”Följ mig!” Men mannen svarade: ”Herre, låt mig först gå och begrava min far.” Då sade Jesus: ”Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike.” En annan man sade: ”Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma.” Jesus svarade: ”Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.”

Betraktelse

I andakten denna kväll läser vi andra halvan av den evangelietext som denna söndag läses i många kyrkor runt om i Sverige. Denna söndag, som i det kyrkoår som bland annat Svenska kyrkan följer, kallas Sjätte söndagen efter trefaldighet, och temat/överskriften är efterföljelse. Och precis som i den ”texthalva” som vi läste i morse, så ser vi i läsningen denna kväll, att detta med efterföljelse inte är alldeles enkelt.

Denna korta text kan sägas ha tre delar, eftersom Jesus i tur och ordning kort samtalar med tre män om att följa honom. Den förste lovar Jesus med stora ord: Jag skall följa dig vart du än går. Jesu svar, Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud, påminner oss om faktumet att efterföljelse är något som kostar något. Bo Giertz skriver om detta i sin kommentar till detta ställe: Guds rike konkurrerar inte med världen genom att bjuda över och lova ännu mer av det som vi människor brukar önska oss. Det är visst och sant att Guds rike betyder lycka och glädje, men det är en lycka hos Gud, en glädje över Gud. Bara kärleken till Gud gör det möjligt att uppleva den glädjen. En viktig påminnelse.

Sedan kommer i tur och ordning två män, som båda tycks vilja följa Jesus, men som båda kommer med invändningar. Den ene säger: Herre, låt mig först gå och begrava min far, den andre: låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesu svar till dem, om att låta de döda begrava sina döda och att den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike, är allt annat än lättsmälta. Så vad innebär då detta för oss?

Utan att förta det radikala i Jesu svar till de tre männen, så kan det vara gott att påminna sig om att de invändningar som den andre och tredje mannen presenterar sällan är sådana anledningar som du eller jag har till att inte ta vår efterföljelse på allvar. Det kan också vara gott att få påminna sig om att det som för många verkar som ett ohyggligt stort krav, att ta farväl av dem där hemma, för något annan låter som en underbar möjlighet.

Invändningar har vi och gör vi oss, såväl medvetet som omedvetet. Därför är det en god idé att i bönen be den helige Ande att upplysa oss om vilka våra invändningar är, för de finns där, och be Gud om kraft till att möta dessa, vilka de än är. Sedan finns det också anledning att läsa den här kvällens text en gång till. Det är lätt att vi antar att ingen av dessa tre män sedan följde Jesus, eftersom hans svar till dem är så pass utmanande. Men om du läser texten igen så märker du att det inte står någonstans att männen gick därifrån besvikna eller arga och inte följde Jesus. Inte heller står det att de lämnade allt och följde Jesus. Vi vet helt enkelt hur männen gjorde. Vad vi däremot vet är att varje dag är en dag att ta ett steg i sin egen efterföljelse, att upptäcka ytterligare något av detta att efterföljelsens glädje kommer av kärleken till Gud, också den här dagen.

Och det hjälper inte sällan att tänka på vem det är som kallat mig att följa honom, vem det är som har älskat och älskar mig med evig kärlek, och vem det är som gett allt, till och med sitt liv för mig. Det hjälper dig och mig att leva för honom, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här dagen med dig, och för livet med dig. Hjälp mig att följa dig närmre, upplys mig om vad som ligger i vägen för min efterföljelse, lägg mer av kärlek till dig i mitt hjärta, fördjupa i mitt inre den glädje som kommer av att följa och älska dig, idag och alla andra dagar.

Också denna kväll och natt ber vi om ditt förbarmande och ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre, grip in där sjukdom, död, smärta, ångest och allt annat som inte är av dig råder och brer ut sig. Besök din mänsklighet och dina barn på ett nytt och fördjupat sett i denna tid, du som har det och är den som vi behöver. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: