2020-07-18: Morgonandakt

Lördag, 18 Juli, 2020.
Psalm 4 – ”Hela världen fröjdas Herran”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som vill tala till oss och vet att det är gott för att få höra vad du har att säga, jag ber dig: kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag kan ta emot det du nu vill ge. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 33:1-9

Jubla över Herren, ni rättfärdiga! De redbara skall sjunga hans lov. Tacka Herren till lyrans klang, spela på tiosträngad harpa! Sjung till hans ära, sjung en ny sång, jubla till strängarnas välljud! Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast. Rätt och rättfärdighet älskar han, Herrens kärlek fyller hela jorden. Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning. Som i en lägel samlade han havet och lade djupens vatten i säkert förvar. Må hela jorden bäva inför Herren, alla som bor där frukta honom. Han talade och allt blev till, han befallde och det skedde.

Betraktelse

Precis som här om dagen (i onsdags kväll) läser vi i andakten denna morgon några versar från Psalm 33, och precis som i många andra av psaltarens psalmer, så är det lovsången till Gud som är det huvudsakliga fokuset: vi som är psalmens läsare (eller kanske snarare, dess bedjare) uppmuntras till att på olika sätt uttrycka vår glädje och tacksamhet till Gud, helt enkelt: vi uppmanas att sjunga lovsång, att lovsjunga. Just i dessa versar beskrivs dessutom vilket ackompanjemang som kan användas: det talas om lyrans klang, om tiosträngad harpa och om strängarnas välljud. Men också utan instrument eller musikaliska förmågor går det utmärkt att lovsjunga Gud.

I psaltaren finns som sagt många lovpsalmer,men de är inte identiska. Det som ibland skiljer dem från varandra är att de talar på lite olika sätt om varför vi ska lovsjunga, varför Gud är värd att tackas och prisas. För det finns många anledningar till det, och det är gott för oss att bli bekanta med så många som möjligt av dessa många anledningar till att lovsjunga Gud.

De versar som vi läser denna morgon, tycks tala om flera sådana anledningar. Det tydligaste temat är att Gud ska lovprisas eftersom han är alltings skapare. Psalmen talar om flera aspekter av Guds skapelse: om himlen och rymdens härar, om havet och djupens vatten, ja, rentav om allt. Och precis som när vi läser i bibelns början (se 1 Mos 1) om hur Gud skapar världen, så beskrivs också i dessa versar hur Gud skapar genom sitt ord. Vi läser: genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning och att Gud talade och allt blev till, han befallde och det skedde.

Gud skapelse är alltså medveten, för den har kommit till på ett medvetet sätt, genom att Gud har befallt och det har skett. Också du och jag är Guds skapelser, djupast sett har alltså också du och jag blivit till på Guds befallning och genom hans ord. Han har skapat oss och vill att vi ska leva, och detta talar Gud i sitt ord om som en anledning till att prisa honom. Låt oss den här dagen göra vårt bästa för att göra just det.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för också den här nya dagen. Tack för din skapelse och att och hur du skapar på nytt och på nytt, varje dag. Tack att du har skapat också mig och vill att jag ska leva. Hjälp mig, den här dagen och alla dagar, att prisa och lovsjunga dig, för din skapelse, ditt skapande, och för allt det som du är och gör.

Inför den här dagen ber vi dig också om ditt ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre tack att du ser, att du vet om allt som rör sig omkring oss och inom oss. Herre, tack också att du hela tiden drar oss närmre dig. Hjälp oss att inte hålla emot. Led oss idag till människor och sammanhang där du vill låta ditt ord sås ut. Led oss och hela din mänsklighet idag på vägen som leder allt närmre dig. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

%d bloggare gillar detta: