2020-07-18: Kvällsandakt

Lördag, 18 Juli, 2020.
Psalm 702 – ”Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, kom med din tröst och ditt ljus, vänd oss mot dig, vår blick, vårt hjärta, våra sinnen. Skänk den stillhet som gör att vi ser att du var här redan innan vi ropade till dig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 33:1-9

Jubla över Herren, ni rättfärdiga! De redbara skall sjunga hans lov. Tacka Herren till lyrans klang, spela på tiosträngad harpa! Sjung till hans ära, sjung en ny sång, jubla till strängarnas välljud! Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast. Rätt och rättfärdighet älskar han, Herrens kärlek fyller hela jorden. Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning. Som i en lägel samlade han havet och lade djupens vatten i säkert förvar. Må hela jorden bäva inför Herren, alla som bor där frukta honom. Han talade och allt blev till, han befallde och det skedde.

Betraktelse

Samma versar från Psaltaren 33 som vi läste i andakten imorse, läser vi också nu ikväll. I andakten imorse stannade vi upp inför det faktum att Psaltarens många lovpsalmer, det vill säga de många psalmer som uppmanar oss läsare/bedjare att prisa och lovsjunga Gud, kan tala om en mängd anledningar till varför vi människor ska just prisa och lovsjunga Gud, vår himmelske Far.

Just dessa versar ger oss flera anledningar till att lovsjunga Gud, och i andakten i morse stannade vi upp inför den tydligaste anledningen: Att Gud är skaparen, att han har skapat och skapar genom sitt ord, och att han har skapat också oss människor, också dig och mig. Men i dessa versar talas det om fler anledningar till varför Gud förtjänar vår lovsång.

En sådan anledning är att Gud är pålitlig, vi läser: Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast. Gud är den han är – det är så Gud omtalar sig själv när han möter Mose i den brinnande busken och ger honom uppdraget att leda Guds folk ut ur slaveriet i Egypten: Jag är den jag är (se 2 Mos 3:14). Gud är den han är, precis som Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. (Heb 13:8).

Vi läser också i dessa versar att Gud är rättvis och kärleksfull: Rätt och rättfärdighet älskar han, Herrens kärlek fyller hela jorden. Gud älskar det rätta (se till exempel Ps 37:28, 45:8, 99:4), och har genom sina profeter också uttalat att vi ska leva på det sättet: Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström! (Amos 5:24). Och det är inte bara så att Jorden är Herrens med allt den rymmer (Ps 24:1), utan Gud fyller också hela jorden med sin kärlek, det läser vi i versarna denna kväll. Ytterligare en anledning att lovsjunga Gud, alltså!

Sedan finns det (minst) en sak att stanna upp inför i dessa versar, nämligen det inledande tilltalet: Jubla över Herren, ni rättfärdiga! De redbara skall sjunga hans lov. Det är de rättfärdiga, de redbara, som uppmanas till jubel och lovsång – och dessa är just de som tror. Du, jag, och alla andra som tror på Jesus och tar emot honom, får genom det som Jesus gjorde på korset del i Guds rättfärdighet och blir därmed en av dem som tilltalas i denna psaltarpsalm.

Den rättfärdighet som vi i denna psalm läser att Gud älskar, den får också vi del av genom tron: Gud själv förklarar oss rättfärdiga genom tron på honom och hans son, inte genom något annat. Paulus skriver: I vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet: att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus (Rom 3:26). Det finns alltså många anledningar för oss att prisa och lova Gud, hela dagen, och varje dag, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Far, för den dag som nu börjar gå mot sitt slut. Tack för att det också den här dagen har funnits anledningar till att prisa och lovsjunga dig. Den här kvällen ber jag dig: gör min blick skarpare för allt det goda som du skapar och ger, varje dag. Gör min blick skarpare för att jag är skapat till att lovsjunga dig, idag och alla dagar.

Vi ber denna kväll åter om ditt förbarmande över din värld och allt som du skapat. Grip in i vår värld, hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse och tjäna dig i allt. Vi ber särskilt om ditt förbarmande över de sjuka och de döende, kom till dem, var dem nära. Hjälp oss att leva för dig så länge vi lever, idag, imorgon och alla dagar. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud, v. 2)

%d bloggare gillar detta: