2020-07-17: Morgonandakt

Fredag, 17 Juli, 2020.
Psalm 176 – ”Din klara sol går åter upp”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Tack Herre för denna nya dag. Än har jag inte ljugit, handlat själviskt eller brustit i min kärlek till dig eller mina medmänniskor, men snart skall jag möta denna dags prövningar och då vet du Gud att jag behöver mycket hjälp. Så led mig Gud med dina fasta och milda hand. Amen

Bibelläsning – Psaltaren 103:1-11

Av David. Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt. Mose fick lära känna hans gärningar, Israels folk hans verk. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Betraktelse

Denna morgon får vi stämma in i kung Davids lovprisning till Gud. Hela vårt jag får lovsjunga och tacka Gud som lever och verkar mitt ibland oss, också denna dag.

David fick erfara barmhärtighetens, förlåtelsens och nådens kraft. Han handlade inte alltid rättfärdigt. Tvärt om så syndade han och gjorde det som var ont i Guds ögon. David föll, men Gud reste honom upp. Även du och jag faller, men Gud vill resa oss upp. Han vill ta oss i våra händer, smeka oss över kinden och säga ”Här och nu börjar vi om”. David fick uppleva nåden. Han kunde med glädje se tillbaka på det Gud hade gjort i hans liv. Han visste också att Gud handlar här och nu och att Gud inte kommer att överge sitt folk.

I 1917 års bibelöversättning står det ”Förgät icke vad gott han har gjort” och i Bibel 2000 läste vi precis ”minns allt det goda han gör”. Vi är nog vana vid språk som tydligt skiljer på dåtid och nutid i sina tempusformer, men hebreiskan är inte uppbyggd på det sättet. Versen rymmer både en aspekt av dåtid, som 1917 års översättare har valt, och en aspekt av nutid. Hebreiskans verbform fångar även in framtiden. Glöm inte det goda Gud har gjort fört dig, det han gör idag, och det han kommer att göra!

Gud handlar rättfärdigt läste vi i sjätte versen. I vers nio och tio läser vi att Gud inte går till rätta med oss, han handlar inte som vi har förtjänat. Istället ger han oss av sin kärlek och nåd. Guds rättfärdighet får sitt fullkomnande på Golgata kors. Där förintas världens synder. Dina och mina synder är fastnaglade vid Jesu kors.

Gud förlåter oss, Gud botar oss, Gud räddar oss och Gud ger oss nåd. Denna nåd låter han inte bara falla över oss, nej han kröner oss med sin nåd. Som prinsar och prinsessor får vi ikläda oss nådens krona. Du är barn till en kung – glöm inte det.

Förbön

O Gud, vi är inför dig och ber för oss själva och det som är vårt liv med allt vad det rymmer. Vi ber för dem som står oss nära i glädje och kärlek, men också för de relationer som gör oss trötta och tomma. Vi ser vår värld, det som är helt och det som är trasigt, och vi ber om din hjälp att se din närvaro överallt. Foga våra delar till din helhet, möt oss innanför orden nära våra hjärtslag.

Vi ber också den här dagen om din närvaro i och ditt förbarmande över den här världen. Kom särskilt, käre Herre, till alla som i sina liv och sina arbeten tjänar andra. Kom med glädje och kraft till alla som på något sätt ger av sig själva till andra människor. Välsigna alla goda tankar, gärningar och ord, också hos oss, också idag. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

Tack till vännen Fabian Åström, präst, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: