2020-07-17: Kvällsandakt

Fredag, 17 Juli, 2020.
Psalm 758 – ”Herre, till dig får jag komma”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ingen stund är såsom denna, kvällens sista, tysta timma. Inga sorger längre bränna, inga stämmor mera stimma. / Tag då nu i dina händer denna dagen som förflutit. Visst jag vet: i gott du vänder vad jag hållit eller brutit. / Ont jag tänker, ont jag handlar, men du läker allt och renar. Mina dagar du förvandlar så från grus till ädla stenar. / Du får lyfta, du får bära, jag kan bara allting lämna. Tag mig, led mig, var mig nära! Ske mig vad du sen må ämna! (K. Boye)

Bibelläsning – Psaltaren 103:12-22

Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han minns att vi är mull. Människans dagar är som gräset: hon spirar som blomman på marken, så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där den stod är tom. Men evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom. Hans trofasthet når till kommande släkten, när man håller hans förbund och minns vad han befallt och lyder. Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde. Lova Herren, ni hans änglar, starka hjältar, som gör vad han befallt! Lova Herren, hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja! Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde! Lova Herren, min själ!

Betraktelse

Kvällen har kommit. Kanske är den en stund för vila och reflexion. En stund att sammanfatta dagen och en stund till att tänka igenom morgondagen. I vår aftonbön får vi också stanna upp inför livets afton. En kväll kommer att bli min sista här på jorden.

En dag går så fort. Nyss var det morgon, nu är det kväll. Dagar blir till veckor som blir till månader och år. Just nu står naturen i full blom, men snart är hösten här. ”Människans dagar är som gräset: hon spirar som blomman på marken, så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där den stod är tom.” Gud vet precis hur livet är. Han har ju skapat dig och mig. Han minns att vi är mull. Men minns du att du är mull?

En del kanske drabbas av missmod när de tänker på tidens gång och livets förgänglighet. En del tänker tvärt om att de är oövervinneliga och odödliga. Kanske hör det ungdomen till att tänka så. Gud vill att vi ska tänka realistiskt om livet. Besinna att du endast är en handfull mull, men misströsta inte, Gud håller livet i sin hand. Herren går vid din sida, han kallar på dig, han söker ditt hjärtas kärlek. Svara honom. Räck honom din hand medan tid finns. Tiden är här och nu.

Du behöver inte vara rädd eller ängslig. Allt är redo. Evigheten har Kristus vunnit åt dig. Gud har rest sin tron i himlen och väldet ligger under hans fötter. Du behöver inte göra något mer än att öppna ditt hjärta denna kväll och säga ”Kom käre Jesus och res din tron också i mitt hjärta”. Amen

Förbön

Gud, vi ber för alla människor på jorden, att var och en får känna sig älskad och behövd. Vi ber att du läker den som är sjuk och helar det som är trasigt. Gud, vi ber för alla som har drabbats av Coronaviruset. Vi ber för alla som är ängsliga och rädda. Vi ber för all sjukvårdspersonal, för alla som arbetar med förebyggande arbete och forskning. Gud, vi ber om förlåtelse för att vi har gjort andra människor illa. Lär oss att ta ansvar för våra handlingar och låt förlåtelsen bli en kraft till förändring. Gud, vi ber om rättvisa och fred mellan människor och länder. Lär oss att förhindra krig och våld, och låt ditt rike ta gestalt i vår värld. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

Tack till vännen Fabian Åström, präst, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: