2020-07-16: Kvällsandakt

Torsdag, 16 Juli, 2020.
Psalm 2 – ”Herren, vår Gud, är en konung i makt och i ära”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 145

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung, nu och för evigt prisar jag ditt namn.

Dag efter dag vill jag prisa dig, nu och för evigt sjunga ditt lov.

Stor är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans storhet.

Släkte efter släkte skall hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar.

De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät, och de under som du gör vill jag besjunga.

De skall prisa din fruktansvärda makt, och din storhet vill jag förkunna.

De skall ropa ut din stora godhet och jubla över din trofasthet.

Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.

Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat.

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig.

De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft,

så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet.

Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte.

Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.

Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar.

Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid.

Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger.

Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör.

Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.

Herren gör vad de fromma begär, han hör deras rop och räddar dem.

Herren skyddar dem som älskar honom, men alla de onda förgör han.

Herrens lov vill jag sjunga, allt som lever skall prisa hans heliga namn nu och för evigt.

Betraktelse

Psalm 145 är en av Psaltarens alfabetiska psalmer, dvs. en psalm där de 22 vers(rad)erna börjar med var sin av det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i tur och ordning (a, b, g, d, etc). Att göra ett så intrikat och konstfärdigt ”verk” (grek. poiema), ett smycke av ord, är ett sätt att hylla det som poemet handlar om. I det här fallet gäller hyllningen det mest underbara av allt – Gud själv, vilket psalmisten signalerar i den första och sista versen. – Det utförligaste exemplet på denna typ av dikt är Psalt. 119, en meditativ lovsång till Torah, Guds lag, där varje bokstav får börja åtta versrader, innan man går vidare till nästa – i sammanlagt 22 x 8, dvs. 176 versar.

Som så ofta i hebreisk och annan äldre poesi säger nästan varje vers samma sak två gånger, men med litet olika ord – som ett eko eller tankerim (ex. ”Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek”; ”Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte”). Parallellismen är i sig ett ornament, en språklig finess som gör lovprisningen rikare och mer uttrycksfull, och fungerar som en ordens motsvarighet till att smörja någons huvud med välluktande olja – fast på insidan av huvudet.

Vad är det då hos Gud som får oss att lovsjunga honom? Jo, kort sagt att han är så gudomlig, så stor och härlig på alla sätt! Orden sprutar fram i kaskader av lovprisning. Det är så fantastiskt att betänka hur enorm Herren är – först talas det om hans ofattbara storhet, vilka enorma dimensioner det är på allt han skapar, vilka väldiga gärningar som frambringat och fortfarande frambringar den strålande värld som vi är en liten, liten del av. Psalmen fortsätter att beskriva hur mäktig och kreativ den Högste är, vilken glädje detta orsakar, ett jubel som bara måste ut varje morgon och ny dag. Den går vidare till hans obegripliga nåd och godhet, en barmhärtighet och kärleksfullhet som överväldigar och smälter våra hjärtan. Skapelsen är full av löften, möjligheter, Guds omsorg – han gör den närande och tillräcklig för alla våra behov. Allt för att vi ska upptäcka Givaren bakom gåvan, att vi ska svara på hans kommunikation – han tröttnar aldrig på det. Herren vill med sin godhet väcka vår godhet, med sin sanning vår sanning och rättfärdighet, han vill se sin heliga skönhet återspeglas i våra sköna, rena liv. Däri ligger vår eviga salighet, det mål vi är gjorda för att nå.

Förbön

Gode Gud, käre himmelske Fader, tack att du är den du är. Tack för din skapelse, med alla dess löften och möjligheter. Denna kväll ber jag dig: Ge mig en skarpare blick för din närvaro och för alla de gåvor du ger, men hjälp mig också att alltid först och främst söka dig, som är givaren. Led mig också idag en bit längre in i livet med dig.

Också denna kväll ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld. Kalla på hela din mänsklighet, dra oss alla in i en djupare gemenskap med dig, redan i denna världen och i denna tiden. Trösta de ledsna och oroliga, skänk dem som nu ska sova kvällens frid, hela de sjuka, och visa för dem som i natt ska vara vakna att du bär, också i nattens timmar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: