2020-07-15: Morgonandakt

Onsdag, 15 Juli, 2020.
Psalm 760 – ”Din nåd är dyrbar”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, himmelske Fader, du som ser och förstår min längtan efter dig bättre än jag själv gör, kom mig nu nära, och tala till mig de ord som du bättre än alla vet att jag behöver höra. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 90:14

Mätta oss var morgon med din nåd, så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.

Betraktelse

Precis som i andakten igår kväll, ska vi i andakten denna morgon stanna upp inför en enda vers från en av psaltarens psalmer. För att få en bättre inblick i de djup som finns i ordet, är det ofta både gott och nödvändigt att läsa enskilda bibelcitat i sitt sammanhang – så att sammanhanget får berika den där enskilda versen och tvärtom. Men ibland är det också gott att verkligen få stanna upp inför en endaste vers, och låta den ensam få tala till en. Det är vad vi ska försöka oss på denna morgon.

Denna morgons vers är ju särskilt lämpad att läsa just på morgonen, eftersom psalmförfattaren (som är gudsmannen Mose, se Ps 90:1) ber Gud om att var morgon få bli mättad med din nåd. Detta är en god påminnelse till oss: Gud vill inte komma in i bilden först vid lunch, efter jobbet eller när vi ligger i sängen på kvällen och ska sova – Gud vill vara med redan från dagens början. Att låta honom få vara med hela dagen, att hålla bönens kanal öppen, är något gott att försöka göra, varje dag. I en annan psaltarpsalm kan vi läsa: Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet (Ps 92:2-3). Varje dag är alltså en bra dag att tacka Gud, tala om vem han är, och att ta emot det han har att ge. Varje dag, och hela dagen – också den här dagen.

I bönen Vår Fader ber vi Gud att han ska ge oss idag det bröd vi behöver, och det där brödet får då stå som en symbol för allt det som vi behöver. I Lilla Katekesen förklarar reformatorn Martin Luther vad som hör till detta (och det är ganska mycket). Luther förklarar: Allt som hör till livets uppehälle och nödtorft, såsom mat, dryck, kläder, skor, hus, hem, jord, boskap, pengar, egendom, god make, goda barn, goda medarbetare, god och trogen överhet, gott styre, gott väder, fred, hälsa, måttfullhet och ärbarhet, goda vänner, trofasta grannar och liknande. (Fäst dig gärna speciellt vid orden och liknande – det finns alltså ännu mer som innefattas i bönen om bröd varje dag – du får själv tänka in vad det skulle kunna vara).

I Psaltarversen denna morgon läggs ytterligare något till som vi behöver varje dag: Guds nåd. Också den ber vi ju om i bönen Vår Fader (i bönen precis efter den om brödet ber vi ju och förlåt oss våra skulder). Också nåden och förlåtelsen är något som behövs varje dag, för varje dag lever vi i den här världen, där synd och ondska ständigt pockar på, och ibland finner en villig medarbetare i just dig och mig. Det värsta är att nåden och förlåtelsen behövs, men det bästa är att den är tillgängligt och ges åt alla som med uppriktigt hjärta ber om den.

Och av nåden och förlåtelsen ger Gud inte bara en smakbit eller aptitretare, han ger, som psalmisten ber, så att vi blir mättade. När vi förstår och tar emot det, att den nåd och förlåtelse som Bibeln talar om verkligen gäller och verkligen gäller också mig, då är det en källa till det som psaltarversen denna morgon också talar om: så får vi jubla av glädje i alla våra dagar. Återigen glädjen…

Så när vi nu snart ska be bönen Vår Fader, stanna då gärna upp inför såväl bönen ge oss idag det bröd vi behöver och bönen och förlåt oss våra skulder. För båda de bönerna talar om sådant som vi behöver och som Gud ger. Varje dag, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här nya dagen och för varje ny dag som du ger. Denna morgon ber vi dig om allt det som vi behöver denna dag, och då inte minst att du också den här dagen mättar oss med din nåd. Tack också för allt det goda som vi redan har fått ta emot denna dag.

Vi ber också idag om ditt förbarmande över din värld och din mänsklighet, om kraft till de försvagade, vägledning till de vilsna, glädje till de nedstämda, frid till de oroliga. Låt din närvaro prägla oss och vår tjänst för dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

%d bloggare gillar detta: