2020-07-15: Kvällsandakt

Onsdag 15 Juli, 2020.
Psalm 776 – ”Morgon och afton”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, öppna mitt hjärtas öra, till att höra de ord som du vill tala till mig, de ord som du så väl vet att jag behöver. Öppna mig för din närvaro, för ditt namns skull. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 33:20-22

Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje, vi förtröstar på hans heliga namn. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.

Betraktelse

Också i andakten denna kväll ska vi stanna upp inför ett kort och koncentrerat avsnitt: tre versar från psalm 33 i Psaltaren. Vi vet inte vem som är upphovsman till dessa ord, eftersom det i just denna psalm inte finns någon inledande uppgift om vem dess författare är. Alldeles oavsett det, så är dessa ord tänkta för oss. Tänkta för oss som en vägvisning till en plats närmre Gud än den vi just nu befinner oss på, och tänkta för oss så att vi själva ska kunna säga dem.

Psalmisten talar om en insikt om Gud och en inställning till livet med honom, när han skriver: Vi sätter vårt hopp till Herreni honom har våra hjärtan sin glädjevi förtröstar på hans heliga namnvi hoppas på dig. I dessa ord är det inte svårt att ana en djup och välgrundad förtröstan på Gud, och här finns en ledtråd till varifrån denna förtröstan kan komma: psalmisten verkar ha erfarit någon form av beskydd eller räddning från Gud, för han skriver: Gud som vår hjälp och vår sköld.

När vi läser denna psalm i sin helhet (gör det gärna) broderas mönstret ut: Gud är den som verkligen råder i tillvaron, bortom och mer än de strukturer i världen och i samhället som vi vanligen uppfattar som styrande, och när den insikten får sjunka in i oss, då växer den logiska responsen av det fram, också vi kan då säga: I honom har våra hjärtan sin glädje.

Precis som i den korta läsningen i andakte i morse (Mätta oss var morgon med din nåd, så får vi jubla av glädje i alla våra dagar, Ps 90:14), så finns det i verserna vi läser nu ikväll en bön om att Gud ska vara närvarande med sin nåd: Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig. Det påminner oss om något: att en sådan bön är det gott att be inte bara varje dag, utan så gott vi kan också hela dagen, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här dagen. Tack att vi får sätta vårt hopp till dig, tack att också vi får kalla dig vår hjälp och vår sköld. Hjälp oss denna kväll att ha vår glädje i dig, och att förtrösta på dig och på ditt heliga namn. Låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.

Vi ber också denna kväll om ditt förbarmande över alla människor, hela din värld och allt som är i den. Låt din frid omsluta allt och alla som nu går till vila, särskilt dem som plågas av sömnsvårigheter, oro och ångest. Ge styrka och uthållighet åt alla som arbetar denna natt, kom och var hos dem på ett särskilt sätt. Låt din välsignelse och närvaro denna natt prägla alltmer av vad som sker i världen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

%d bloggare gillar detta: