2020-07-14: Morgonandakt

Tisdag, 14 Juli, 2020.
Psalm 23 – ”Tack, gode Gud, för allt som finns.”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, till dig sätter jag mitt hopp. Den här stunden förtröstar jag på din närhet, att du är här och vill komma till tals med mig. Kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag hör vad du vill säga. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 100

En tacksägelsepsalm. Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop! Besinna att Herren är Gud, han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans hjord. Gå in genom hans portar med tacksägelse, kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn, ty Herren är god, evigt varar hans nåd, från släkte till släkte hans trofasthet.

Betraktelse

Det är gott att börja varje ny dag med ett ord från Gud, och ibland tycks det liksom finnas vissa bibelord som passar särskilt väl att läsa på morgonen, inför den dag som har börjat och som du och jag och alla andra är på väg ut i. Den psaltarpsalm som vi läser denna morgon, den hundrade, är ett sådant stycke Guds ord. Och det finns två teman i den här psalmen som det är gott att få påminna sig om på väg ut i den här nya dagen.

Det första av dessa båda teman är glädje, och detta tema återkommer igen och igen i den här psalmen. Vi som läser uppmanas att Hylla Herren, tillsammans med hela världen, att tjäna Herren med glädje, att träda fram inför honom med jubelrop! Vi uppmanas att gå in genom hans portar med tacksägelse, att komma till hans förgårdar med lovsång och slutligen att Tacka honom, prisa hans namn. Alla dessa uppmaningar till oss är egentligen varianter av en och samma uppmaning: att vara glada över den trons relation som vi har till Gud och över allt det han har gjort för oss, och att verkligen ge uttryck för denna glädje gentemot honom.

Glädje, jubel och tacksamhet är inte något som kan tvingas fram ur vårt inre, men oavsett om idag är en dag då sådant känns naturligt och lätt, eller om idag är en dag som mest känns tung och grå, så kan det vara gott att få påminna sig om några saker: (1) att lovsång inte först och främst är uttryck för en viss känsla som vi känner eller inte känner vid en viss given tidpunkt, utan är något djupare: en glädje över att Gud finns med i mitt liv och bär det, alldeles oavsett hur det livet ser ut just nu; (2) att livet med Gud, detta att vi är sammankopplade med honom i den relation som tron är, är tänkt att kännetecknas av glädje. Det är ingen bonus eller belöning när vi kommit till en viss punkt på trons väg, utan är en grundläggande beståndsdel för den kristna tron, tänkt att vara med från första början. Det betyder inte att det är fel på dig eller mig om vi inte känner glädje just nu – men det betyder att glädje är en av de gåvor som Gud har i förvar åt oss och vill ge oss (ännu mer av).

Det andra temat i psalmen är detta att vi uppmanas att Besinna att Herren är Gud, och att han har gjort oss och vi är hans, fåren i hans hjord. Det finns en skatt att hämta om vi inför, under och efter varje dag gör just detta: stannar upp och påminner oss om vem som är Gud, och att hans namn är Herren: han är den som är herre över mig: ursprung till det goda, beskyddare mot det onda.

Och dessa båda teman är inte i konflikt med varandra. Det är inte så att vi ibland måste upphöra i vår glädje för att för en stund bli allvarliga och besinna att Herren är Gud. Istället är det tvärtom: om vi då och stannar upp och besinnar att Herren är Gud, då har vi en källa till glädje djupare än all annan, också den här dagen.

Förbön

Tack, himmelske Fader, för denna nya dag och för varje dag som du ger. Hjälp mig att den här dagen tjäna dig med glädje, att besinna att du är Gud, att du har skapat mig och att jag är din. Tack att jag får vara ett får i din hjord. Hjälp mig att den här dagen leva i enlighet med just det faktumet – låt mig få leva den här dagen till din ära!

Herre, idag ber vi också för världen och allt som är i den: kom till de sjuka med helande, till de oroliga och förtvivlade med frid, till de försvagade med kraft. Kom också till de vårdande, ge dem vishet, skicklighet och kraft till fördjupad omsorg. Förbarma dig över hela din värld, över vårt land, och över mig. Bevara mig idag, så att jag genom mina tankar, ord och gärningar förblir i din närhet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: