2020-07-14: Kvällsandakt

Tisdag, 14 Juli, 2020.
Psalm 781 – ”Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Far, kom denna kväll med den stillhet som är av dig. Öppna mitt hjärta och mina sinnen med och för din närvaro, ditt tilltal och din omsorg. Möt mig nu, när jag nalkas dig. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 18:29

Du låter min lampa lysa, Herren, min Gud, gör mitt mörker till ljus.

Betraktelse

En endaste liten psaltarvers läser vi i andakten denna kväll. Den innehåller inte många ord, men de ord den innehåller vill tala till oss, och kan också göra det, särskilt när vi gör vad vi kan för att förbereda oss och när vi så att säga försöker ställa in oss själva på att ta emot det som Gud vill ge. Den korta bön som inleder varje andakt här har just det syftet – att hjälpa dig och mig att samla oss, bli stilla och mottagliga för det som Gud har att ge, öppna för de ord som han vill tala till oss. För det är han som är den som djupast sett vet vilka ord det är som du och jag allra mest behöver höra. Var därför frikostig mot dig själv med hur mycket stillhet och tystnad som du låter omge dessa och andra andaktsstunder under dina dagar och nätter.

Den korta vers som vi stannar upp inför denna kväll innehåller både ett konstaterande och ett erbjudande. Kung David, upphovsmannen till denna psalm, skrev den efter att han fått uppleva Guds påtagliga beskydd, i psalmens inledning står det såhär: Av Herrens tjänare David, som sjöng denna sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och från Saul. Den här psalmen är alltså inte först och främst sprungen ur en längtan hos David att Gud ska gripa in, utan ur en erfarenhet hos David att Gud verkligen har gripit in. Gud har verkligen låtit Davids lampa lysa och gjort hans mörker till ljus, precis som han har låtit vår lampa lysa och gjort vårt mörker till ljus, många fler gånger än vad vi direkt kan komma att tänka på.

Men så finns det i dessa verser också ett stråk av vad vi skulle kunna kalla för ett erbjudande. Ett erbjudande från Gud till oss att komma närmre honom, så att hans ljus kan få lysa starkare genom oss, och över fler delar av våra liv. Vad av mörker finns i mitt liv, som jag ännu kanske inte riktigt har vågat lägga fram inför honom? Och hur kan jag bli uppmärksammad på det och våga lägga fram det inför honom som själv är ljus?

Detta med konstaterande och erbjudande hör ihop: När vi tar oss tid att meditera och be över allt det som Gud har gjort, och vi till och med ger Gud tid och uppmärksamhet så att han får påminna oss om sådant som han gjort som vi kanske hade glömt, då blir vi också mer frimodiga till att låta honom visa oss vilka fler platser och sammanhang i oss och våra liv som han vill lysa upp. Låt därför denna korta psaltarvers vara utgångspunkten för en stund av bön, av samtal med Herren, både så att han får möjlighet att påminna dig om ytterligare någon gång i ditt liv då han gjort ditt mörker till ljus, och så att du får lyfta fram ytterligare något mörker i ditt liv, närmre och in i hans ljus.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för din närvaro i mitt liv. Tack att du är den som låter min lampa lysa, att du är den som kan göra mitt mörker till ljus. Var mig nära denna kväll, öppna mig för din närvaro, påminn mig om allt det goda du verkat i mitt liv, och visa mig var u vill verka härnäst.

Denna kväll ber vi dig: håll din beskyddande hand över allt levande i den natt som nu kommer. Låt dem som ska sova få somna in i frid och imorgon vakna upp till en ny dag av nåd. Låt dem som i natt ska vaka och arbeta få känna att du bär också i nattens timmar. Vi ber om ditt förbarmande över världen, över vårt land och över alla människor. Kom med din närvaro och frid på ett nytt sätt, i våra liv och i våra sammanhang, i det vi tänker, säger och gör. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: