2020-07-13: Kvällsandakt

Måndag, 13 Juli, 2020.
Psalm 550 – ”På dig jag hoppas, Herre kär”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 141

Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp, lyssna på mig när jag ropar. Låt min bön vara rökelse för dig, mina lyfta händer ett kvällsoffer. Herre, sätt en vakt för min mun, en dörrvakt för mina läppar. Låt mig inte få lust till onda ord och utföra gudlösa handlingar tillsammans med ogärningsmän. Deras läckerheter vill jag inte smaka. De rättfärdiga kan slå mig, i kärlek kan de tukta mig, men de gudlösa får inte gjuta olja på mitt huvud.

Herre, min härskare, mot dig vänder jag blicken, hos dig söker jag min tillflykt. Låt inte mitt liv gå till spillo! Bevara mig för fällorna de lägger ut, för ogärningsmännens snaror. Låt de gudlösa snärjas i sina egna nät medan jag går oskadd förbi.

Betraktelse

Som så många andra av Psaltarens psalmer är denna ett rop till Gud om hjälp. Psalmisten befinner sig, anar vi, i ett trängt läge. Han är omgiven av personer han kallar ”gudlösa” och ”ogärningsmän”, men som han ändå frestas att ha sällskap med. I deras gemenskap finns det god mat, feststämning och uppskattning (”olja på mitt huvud”), och naturligtvis finns det ett sug i att delta i deras hämningslösa skvaller, förtal och onda planer. Att höra till den ”inre gruppen”, alltså att vara en de inflytelserika vars idéer och planer blir hörda och i praktiken styr lokalsamhällets beslut, det är frestande.

Priset är förstås att man då måste tycka och handla som den gruppen, även om det går emot Lagen och Guds vilja, och noga taget är ”fällor” och gudlösa gärningar. ’Men varför ska man ta så noga på allting – det är ju så det går till här i livet?’ är deras leende argument. Invänder man och frågar efter det rätta i stället för det fördelaktiga, då man blir man sedd som besvärlig och högfärdig, i längden kanske till och med som fiende, och som därför självklart kommer att behandlas illa med utlagda ”fällor”.

Att prioritera Gud och hans rättfärdighet har alltid ett socialt pris, även – vilket t.ex. den här psalmen påminner oss om – i ett samhälle där ”alla” tror på Gud och kunskapen om och lydnaden för hans vilja och lag är en självklar social norm (ungefär som det svenska samhället innan de senaste seklens allmänna sekularisering). Profetböckerna i Gamla testamentet visar tydligt och ofta att den hängivna och konsekventa lydnaden för Guds lag ändå inte var det som präglade det israelitiska samhället i sin helhet och dess ledande skikt. Då som nu ansågs de ”alltför fromma” vara litet bakom flötet, alltför enkla och godtrogna, både i sin livsföring, sitt sociala beteende och i sin politik. Ändå väljer psalmisten deras sträva rättfärdighet (”de kan tukta och slå mig”, säger han) framför de orättfärdigas och gudlösas hedersbetygelser.

Den mot frestelser och för rättfärdighet kämpande måste be: Hjälp mig att hålla ut i den sociala isvind som fryser ut mig, fastän jag bara försöker leva som du vill, Herre! Se min situation, Herre, jag känner mig så ensam! Ge mig stöd, uthållighet – var en tillflykt för mig. Hjälp mig att verkligen bli fast i min övertygelse och livsföring, så att din vilja och lydnaden för den alltid blir mitt självklara val. Jag vet vad som är rätt, men själv är jag svag; utsätt mig inte för (övermäktig) prövning, utan rädda mig från det onda! Så lärde oss även Jesus att be därför att den bönen alltid behövs.

Förbön

Tack, käre Herre, för ännu en dag med dig. Tack att du är nära varje stund, tack att du hör mig när jag ber. Låt nu min bön vara ljuvlig rökelse för dig, mina lyfta händer ett kvällsoffer. Var hos mig med din helige Ande, och vägled mig allt djupare in i bönens land.

Också den här kvällen ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld och över allt det som du skapat och älskar. Himmelske Fader, led och läk din mänsklighet inte bara i denna tid, utan all tid. Kom och var oss nära, du som vet vad och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla. (2 Thess 3:16)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll

%d bloggare gillar detta: