2020-07-12: Morgonandakt

Söndag, 12 Juli, 2020.
Psalm 1 – ”Gud, vår Gud, vi lovar dig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, också den här morgonen vill jag tala med dig. Hjälp mig att också lyssna till det som du vill säga, och plocka bort allt det där som just nu ligger mellan dig och mig. Gör mig stilla inför din närvaro. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 3:7-19

Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: »Du är Guds son.« Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

Betraktelse

Idag firar vi Apostladagen. Ibland när vi talar om att Jesus hade lärjungar så menar vi egentligen de 12 apostlarna. Lärjungar har Jesus hur många som helst, du och jag t.ex. De går knappast att räkna! Men dessa 12, apostlarna, har en speciell betydelse. De är lika många som stammarna i Israels folk, som härstammade från Jakobs 12 söner. Det betyder att allt i Gamla testamentet och allt i Nya testamentet hänger ihop. Det är inte en ny Gud som träder fram i Nya testamentet utan den samme som lett sitt folk ända från skapelsen och fortfarande leder sitt folk till dess att tiden tar slut. Dessa 12 kallas apostlar. ”Apostel” betyder ”utsänd”. Jesus har sänt dem och gett dem fullmakt att tala och handla på hans vägnar. De som hör apostlarna hör Jesus.

Apostlarna är inga märkvärdiga människor. Det som är märkvärdigt med dem är att han valde just dem. För det är han som väljer och utser. Han går inte runt bland alla som följer honom och frågar: Vilka ska vi rösta fram som apostlar? Nej, Jesus ber först. Han talar med sin Fader i himmelen. Sedan gör han valet. Därför är det just denna grupp som blir utvald. Det är en brokig skara. Det fanns två brödrapar som var fiskare till professionen. En var tullindrivare och hade alltså gått i tjänst hos ockupationsmakten Rom och betraktades som folkförrädare. En var lagd åt terrorist-hållet och tålde alltså egentligen inte tullindrivaren. En skulle komma att bli den som ledde Jesu fiender till honom, så att han greps. Vilket gäng!

Ändå är de så viktiga att vi tänker på dem i en av vår kyrkas trosbekännelser, den vi brukar kalla den Nicenska. I den bekänner vi att vi tror på ”en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka”. Det betyder att apostlarna har lagt grunden för det vi tror om Jesus. En annan av trosbekännelserna kallar vi helt enkelt för ”den apostoliska”. Det är kanske den du känner bäst till.

Det viktigaste med apostlarna är att de är utvalda av Jesus. De har fått sitt uppdrag av honom. Uppdraget bestod i att se och höra och sedan berätta. De skulle vara närvarande ögonvittnen. De skulle se hans underverk och höra hans undervisning. Framför allt skulle de se hans död – och se honom uppstånden! De säger inte: Åh, vi önskar att han levde ännu! De säger: Kristus är uppstånden! Och hela kyrkan svarar: Ja, han är sannerligen uppstånden i sin kropp och han lever idag. Det var därför det var så viktigt att också Tomas (som höll till någon annanstans på Påskdagens kväll) fick se Jesus, se hans sår, och få klart för sig att den sargade kropp som hängde på korset och som blev lagd i graven i berget – det är densamme Jesus som nu har uppstått och lever! Därför finns det förlåtelse. Därför finns hoppet om vår egen uppståndelse.

Detta var apostlarnas viktigaste budskap och ärende. Och när deras generation var slut hade de utsett efterföljare i de församlingar de hade grundat och så växte Kristi Kyrka fram i geografin och genom tiden, in i vår tid och till vår ort. Men ännu finns uppdraget kvar att sprida budskapet till nya tider och nya länder! Mycket snart utformades en ordning i Kyrkan med bl a biskopar och präster. De står på ett särskilt sätt i apostlarnas efterföljd och har ett ansvar inför Jesus att vara herdar i hans kyrka och församling, i hans hjord, och de ska undervisa så som apostlarna.

Förbön

Tack, Jesus, för apostlarna och för att vi kan bygga vår tro på dig på en fast grund. Tack för att de såg och trodde. Tack för att vår tro inte vilar på önsketänkande utan på fakta. Tack för denna söndag och för att du har uppstått och lever.

Idag ber vi särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26)

Tack till vännen Göran Simonsson, som har skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: