2020-07-11: Kvällsandakt

Lördag, 11 Juli, 2020.
Psalm 206 – ”Herre, jag vill bida”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Låt oss be med psalmens ord: ”Jag lyfter ögat mot himmelen, och knäpper hop mina händer. Du käre Gud, som är barnens vän, till dig min tanke jag vänder.” Amen. (Sv. Ps. 210:1)

Bibelläsning – Psaltaren 31:6

En psalm av David.

I din hand befaller jag min ande,

du räddar mig, HERRE, du trofaste Gud.

Betraktelse

Den här bibelversen är en alldeles speciell aftonbön. I kyrkans gudstjänstliv har man bett den i den sista av dagens sju bönestunder, den bönestund som kallas Completorium och som man ber när dagen är ”komplett”, fullbordad. Nu återstår bara att lägga sig och sova.

Den förste som ber dessa ord är kung David för c:a 3000 år sedan. Men det som gör den särskilt viktig för oss är att Jesus bad den på korset när hans liv skulle fullbordas genom hans försoningsdöd. Den blev hans aftonbön på Långfredagen när allt var fullbordat, komplett, och inget mer återstod för honom än att läggas i graven.

Från timmarna på korset har evangelisterna bevarat sju meningar som Jesus säger. Det sista han säger på korset före sin död är just dessa ord. Han, som kallas Davids son tar Davids ord på sina läppar, men han gör ett tillägg. Han är inte bara Davids son. Vi bekänner också att han är Guds Son, och därför börjar Jesus bönen med tilltalet ”Fader” som vi läser i Lukas evg 23:46: ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.” Jesus vet vems han är. Han vet att han är Marias son och har omsorg om henne t o m när han är i sin dödskamp på korset (Johannes evg 19:26-27). Men han är också Guds son och han vänder sig till sin Fader i himmelen och lägger sitt liv och sin död i Faderns händer. Längre fram i samma psaltarpsalm står det: ”Jag förtröstar på dig, HERRE, jag säger: Du är min Gud. Min tid står i dina händer”, Psalt 31:15-16.

Vi får också använda kung Davids aftonbön med samma tillägg som Jesus, för hans Fader är också vår Fader. Också din tid vilar i Guds händer. Han är din Gud. Därför kan du alltid vara trygg när du lägger dig för att sova. När man somnar släpper man ju sin aktiva kontroll över sig själv. Man bokstavligen lägger sitt liv i Guds hand. Bättre kan man inte sluta sin dag.

I kväll är det lördag och vi väntar på morgondagen, söndag. Söndag är den första skapelsedagen, då ljuset kallas fram av Guds ord. Söndag är dagen då Jesus uppstod, och ljuset från den tomma graven lyser i det djupaste mörker, ja, själva mörkret skulle inte vara mörkt för Herren, natten skulle lysa som dagen: ja, mörkret skulle vara som ljuset (Psalt 139:12).

Förbön

Vaka över mig, käre Fader, när jag sover. Tack för att all min tid, dag och natt, är i dina händer. Jag lämnar min kropp, själ och ande i tryggheten hos dig. Tack för hoppet om en ny söndag. Tack för hoppet om uppståndelsen.

Denna kväll ber vi om ditt förbarmande över hela din värld och över alla dina barn. Var hos dom, käre Herre, som ropar, dem som sargar sig själv, kom till de förtvivlade och uppgivna. Möt oss, käre Herre, du som vet vad och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud v. 2)

Tack till vännen Göran Simonsson, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: