2020-07-10: Morgonandakt

Fredag, 10 Juli, 2020.
Psalm 702 – ”Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Gud, du som inte är långt borta från någon ända av oss, förbarma dig över mig och kom mig nära på ett sådant sätt att jag förstår att du är här. Ge mig stillhet, så att jag kan höra de ord som du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 40:17

Alla de som söker dig må fröjdas och vara glada i dig. De som längtar efter din frälsning må alltid säga: ”Lovad vare Herren!”

Betraktelse

När man talar om lovsång tror många människor att man måste känna sig uppåt för att lovsången ska vara ”äkta”. Men så är det inte. Äktheten i lovsången beror på annat. Den beror mer på Gud än på dig.

Nu är det morgon igen och det har blivit fredag. Hur blir denna dagen? Känner du dig uppåt? Kanske skuttar du som Rönnerdahl med ett skratt ur din säng? Eller känner du dig låg? Vad väntar idag? Kanske en dag i corona-skuggan – när man sitter isolerad och ensam. Kanske väntar möten idag med människor som du tycker är jobbiga? Kanske är det en dag när du väntar ett besked från sjukvården? Eller en dag i en sargad relation där hemma? Det finns så mycket som kan sänka oss. Ibland är det hjärnspöken, men ibland är det verkligen svåra saker som tynger oss.

Ska man då vänta med lovsång till Gud tills man känner sig uppåt och kan skutta med en lovsång ur sin säng? Nej, det är inte säkert att en sådan morgon någonsin kommer! Det är bättre att se vad David säger och sjunger i Psaltarpsalmen 40, vers 17:

Alla de som söker dig må fröjdas och vara glada i dig.”

De som söker dig, står det. Alltså inte att de som funnit Gud kan vara glada och fröjdas. (Det kan de givetvis också vara!) Det kan ju vara så att du inte upplever att du funnit Gud utan kanske tvärtom undrar: Var är Gud mitt i allt som jag står i? Jag vill söka honom och jag vill finna honom! Då är det läge för dig att sjunga lovsång till Gud, för han är också en sökare och han vill finna dig. Eftersom ni har samma mål kommer ni att mötas, du och Han, Han och du. På samma sätt som man under en resa gläder sig över resans mål redan innan man är framme, kan vi sjunga lovsång till Gud även om vi upplever att vi ”bara” är på väg. Lita inte på känslorna! De är som en berg-och-dal-bana. Lita på vad Gud har sagt i stället.

De som längtar efter din frälsning må alltid säga: ”Lovad vare Herren!”

Där hör du det igen! Det står inte: Du som erfarit frälsning osv, utan det står: du som längtar. Det är kanske just där du är: att du längtar efter hans frälsning. Då är det dags. Då kan du ta följande ord i din mun: ”Lovad vare Herren!” Smaka på det! Om du nu sitter framför din skärm och läser detta, så säg det högt – för dig själv och inför Herren: Lovad vare Herren! Och David tar verkligen i. Han säger: ”Säg alltid detta!”, vare sig du har höga eller låga förväntningar på din fredag. När du säger detta på morgonen sätter du liksom ett sigill på dagen. Denna fredag är Herrens, och hans nåd är ny över dig denna dag. Du går inte in i den ensam med dina förväntningar. Han finns redan där i den nya dagen för att möta dig och följa dig. Det är han som ger kraft åt din lovsång, men det är du som behöver öppna din mun och forma dina läppar och din tunga.

Pröva nu! ”Lovad vare Herren!”

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för att jag får vara din och för att du älskar mig! Nu vill jag ta emot denna fredag ur dina goda händer. Jag lägger alla mina förväntningar hos dig. Hjälp mig att se hur du är i det som ligger framför mig. Jag söker dig och vill finna dig och jag längtar efter din frälsning. Tack för att du söker mig och vill finna mig och längtar efter mig. Lovad vare Herren!

Vi ber idag om din närvaro och ditt ingripande i allt det som nu sker i världen. Herre, hjälp din kyrka och ditt folk att jubla och vara glada över dig, men att inte titta bort när vi ser nöden i världen. Låt din kyrka över hela jorden få vara mänsklighetens ljus, som lyser starkt i denna världens mörker. Välsigna och bevara oss, idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

Tack till vännen Göran Simonsson som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: