2020-07-10: Kvällsandakt

Fredag, 10 Juli, 2020.
Psalm 683 – ”I frid vill jag lägga mig ned”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, jag ber dig om stillhet och ro. Tack att jag får vara i din närhet, att jag får vila i din famn. Tack också att du har något att säga mig just i den här stunden. Hjälp mig nu att lyssna till det. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 4:9

”I frid vill jag lägga mig ned, och i frid skall jag somna in, ty du, HERRE, låter mig bo avskild och i trygghet.”

Betraktelse

Vi vet att orden ”fredag” har sina rötter i asatrons Frö eller Frej. Men låt oss leka lite med ordet. Vi skulle kunna kalla dagen ”Fred-dag” eller ”Frid-dag” och tänka på det nu när vi ska gå och lägga oss snart och somna in. Frid är ett svårt ord att fånga in. Man vill gärna ge det ett känslo-innehåll. Fridfullhet. En knarrande gungstol. En sprakande brasa. En gyllene solnedgång.

Men frid är mer än en känsla. Frid är en verklighet, som möjligen kan ge en känsla. Frid är något med substans. Ett realistiskt ord. På hebreiska, Psaltarens grundspråk, heter det ”shalom”. Också det har man fyllt med ett vidlyftigt innehåll ibland, när vi lånat in ordet i svenska språket. I dagens Israel är shalom det vanliga hälsningsordet när man möts. Också i vårt land hälsade man varandra förr med ”Guds fred!”

Shalom är inte bara ett hälsningsord i modern hebreiska. När man t ex har ätit på restaurang och vill bryta upp kallar man på kyparen och ber att få betala. Då använder man en form av ordet shalom. Det betyder att det i ordet shalom finns en innebörd av att betala något, jämna ut en skuld, erlägga vad som behövs för att bli fri. Då kan man lämna restaurangen, mätt och glad och med gott samvete. Jag fick god mat, de fick pengar och allt är frid (!) och fröjd. Då börjar det bli intressant för oss. Om frid inte bara innebär att det ska var tyst och lugnt kring mig när jag lägger mig ned – vad kan det betyda då?

Om Jesus sägs det (Ef 2:14) att han är vår frid. Det betyder inte att han liksom vyssjar oss till sömns och stänger ute allt som kan störa. Sådana är ju våra liv sällan. Nej, snarare kan vi säga att han är vår betalning. Han har betalt vår skuld, han har erlagt vad som behövs för att jag ska bli fri. Han har betalt – inte med guld eller silver – utan med sitt blod på korset. Paulus skriver på ett ställe (1 Kor 6:20 mfl): ”Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.”

Detta betyder att min djupaste, existensiella oro kan stillas. Hur stökigt mitt liv än kan verka vara eller verkligen är, så kan jag vara trygg hos honom. Jag får vila i honom som har köpt mig fri från min skuld. Inget ont samvete, inga yttre eller inre anklagelser har någon kraft, när jag vilar hos den som har tagit alla anklagelser mot mig och gjort dem till sina. ”Jag tar skulden och Göran går fri”, säger Jesus. Sätt in ditt eget namn i stället! Han är din frid och därför kan vi gå till vila trygga och avskilda från allt som kan vilja störa och skada oss.

Och tänk att han gjorde det på en fredag, Lång-frid-dagen, frid för tid och evighet. Det var verkligen en Friday for future!

Sov gott! Allt är betalt.

Förbön

Tack, käre Jesus, för att du har betalt all min skuld och för att du är min frid! Nu kryper jag ner i min säng och tänker att jag vilar i din goda, starka hand, som skyddar och bär mig genom nattens mörker till den nya dagens gryning.

Denna kväll ber vi dig, Gud, vaka över dem som vakar eller gråter den här natten, och låt dina änglar hålla vakt över dem som sover. Kom med helande till de sjuka, med tröst till de lidande, med vila till de trötta. Låt vår sista tanke innan vi somnar få vara på dig och din kärlek, och låt vår första tanke när vi vaknar imorgon vara detsamma. Allt vi har, och allt vi bär, överlämnar vi i dina goda och starka armar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

Tack till vännen Göran Simonsson, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: