2020-07-07: Morgonandakt

Tisdag, 7 Juli, 2020.
Psalm 145 – ”När världens frälsare jag ser”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske Fader, också den här dagen behöver jag och vill jag höra dig tala. Därför ber jag dig nu: Gör mig stilla så att jag i tystanden kan höra din röst och de ord du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 15:21-26

En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingade de att bära hans kors. De förde Jesus till det ställe som kallas Golgota (det betyder Skallen). Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom, och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det: Judarnas konung.

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter, och vi har nu kommit fram till det som är centrum för Jesu gärning och den kristna trons hörnsten: Att Gud själv blev människa i Jesus Kristus och lider och dör för din och min och alla människors skull, så att vägen till Gud är öppen, relationen till honom är möjlig och försonad. Nu har stunden kommit då Jesus ska göra det som han inte mindre än tre gånger har talat med sina lärjungar om (Se Mark 8:31-33, 9:30-32, 10:32-34).

En nyckelvers för att förstå Jesu gärning, en vers som ibland också lyft fram som en nyckelvers för att sammanfatta och förstå hela Markusvangeliet är Mark 10:45: Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det är precis det som händer i denna läsning: Jesus, människosonen, fullgör nu det som han djupast sett har kommit för att göra. Före det att Jesus botade sjuka, drev ut onda andar och gjorde andra typer av under, före det att han diskuterade med de skriftlärda, undervisade människor och tränade sina lärjungar och gav dem del av den makt han själv hade, före allt detta hade Jesus kommit för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och det är precis det som sker i dagens läsning – för din och min skull.

Och när vi nu befinner oss här vid inte bara Markusevangeliets själva centrum, utan också den kristna trons själva utgångspunkt, så händer något som kan tyckas vara bara en onödig detalj, men som vill säga oss något. Den i övrigt okände Simon från Kyrene, som just kom förbi på väg in från landet, råkar befinna sig längs den väg där Jesus går mot sin egen död. Simon blir tvingad att bära Jesu kors (eller egentligen tvärbjälken, då pålen redan var fastsatt i marken på avrättningsplatsen).

Av evangelisten Markus får vi veta att Simon är från staden Kyrene, som ligger i dagens Libyen i norra Afrika. Det är troligt att denne Simon var en Jude som rest till Jerusalem med anledning av det stundande påskfirandet. Markus berättar också att Simons båda söner hette Alexandros och Rufus – att dessa båda söner nämns med namn tyder på att de var kända bland vissa i den tidigaste kyrkan (det nämns faktiskt en Rufus i Rom 16:13, men vi kan omöjligt veta om det är samma person).

Simon fick hur som helst bära Jesu kors, vilket kan fungera som en påminnelse till oss om något som Jesus sagt till lärjungarna och andra som hörde på långt tidigare: Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig (Mark 8:34). Han gav sitt liv för oss, för att vi ska leva för honom, för att vi ska ta upp vårt kors och följa honom. Hur vägen än ser ut, så är han med. Men till skillnad från Simon från Kyrene blir varken du eller jag tvingade, vi blir erbjudna att göra det. Också den här dagen.

Förbön

Käre himmelske Fader, tack för den här dagen och för varje ny dag. Hjälp mig den här dagen att följa dig, att ta upp mitt kors och följa dig på den väg där du går fram. Tack att du själv har gått den smärtfyllda vägen för min skull – hjälp mig att med glädje och hängivenhet följa dig och vandra de vägar du kallar mig att vandra på.

Också den här dagen ber vi att du förbarmar dig och griper in i världen. Låt fler människor få komma till klarhet med vem du är, vad du har gjort och vad du kan göra. Visa mer av dig för alla som ber om det. Kom med kraft och hälsa till de försvagade och sjuka. Kom med vishet och barmhärtighet till världens ledare, och med din nåd och frid till hela din skapelse. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: