2020-07-07: Kvällsandakt

Tisdag, 7 Juli, 2020.
Psalm 230 – ”Klippa, du som brast för mig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode och underbare Gud, möt mig nu, när jag nalkas dig, kom med den stillhet som är av dig. Kom med ditt ljus, kom med din sanning. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 15:27-32

Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: ”Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar – hjälp dig själv nu och stig ner från korset.” Likaså gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom sinsemellan och sade: ”Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset, så att vi kan se det och tro på honom.” Också de som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom.

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter, och vi har nu följt Jesus till slutet på, men också det huvudsakliga målet för hela hans vandring: korset, där han ska lida och dö för din och min skull. Påskfirandet ska till att börja, därför befinner sig betydligt fler människor än vanligt i Jerusalem och dess närområde. Många judar har gjort såsom Simon från Kyrene (han som fick bära Jesu kors, se läsningen i andakten i morse): tagit sig till Jerusalem från när eller fjärran för påskfirandet.

Hur många människor som var med ute vid korsfästelsen vet vi inte med exakthet. Det vi vet är som sagt att Jerusalem och dess omgivningar var fulla av tillresta påskfirare och att närvaron av den romerska ockupationsmakten var större med tanke på de oroligheter som lätt uppstod under de stora högtiderna. Tidigare har vi också läst om hur översteprästerna och de skriftlärda ville röja Jesus ur vägen före högtiden, för att undvika oro bland folket (Se Mark 14:1-2).

Vi har också hört om folkmassan som hetsades till att kräva Jesu korsfästelse (Se Mark 15:6-15) – förmodligen hade många av dessa följt Jesus på hans vandring ut till Golgata för att få bevittna hans död. Offentliga avrättningar var något som osmakligt nog lockade många åskådare, precis som senare i historien och även idag på sina håll i världen. Många människor tycks vara med där på Golgata, och många av dem smädade honom.

Vissa sade till honom: Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Denna falska anklagelse mot Jesus fördes fram av vittnen under förhöret inför översteprästerna och de äldste och de skriftlärda (se Mark 14:57-59). Men det ända som åtminstone vi som läsare av Markusevangeliet har mött i den vägen är hur Jesus en gång vid templet säger att dessa stora byggnadsverk … … skall brytas ner (se Mark 13:1-2). Att Jesus själv skulle utföra detta sägs dock ingenstans.

Många som finns där vid Jesu kors uppmanar också honom att bevisa sin gudomlighet, visa sin makt, genom att frigöra sig. Översteprästerna och de skriftlärda säger ju till exempel: nu får han stiga ner från korset, så att vi kan se det och tro på honom.

Men det är just detta att Jesus hänger kvar som är saken. Visst hade Jesus kunnat stiga ner från korset, men han väljer att hänga kvar på det. Det gör han för din och min skull, och för alla dem som vågar tro på honom och lita på att det han har sagt och gjort gäller. Vi kan ännu en gång påminna oss om det där som Jesus tidigare sagt: Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många (Mark 10:45).

Det är just genom att välja att hänga kvar som Jesus uppfyller detta. Och de där många, det är alla dem som vågar tro på Jesus, lita på att det som han gjorde har hänt, är sant och räcker. Det gäller också dig och mig, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för också den här dagen. Tack att du lett mig och följt mig den här dagen, och att du gör det varje dag. Tack att din Son kom hit till världen för att tjäna och för att ge sitt liv till lösen för alla som med öppet hjärta och tomma händer kommer till honom. Hjälp mig att alltmer ge mitt liv till dig, och att tjäna dig och de människor och sammanhang som finns omkring mig.

Herre, vi ber denna kväll om din frid och ro. Din frid och ro för oss själva och för de människor som finns i vår närhet. Din frid och ro överallt där det finns oro: runt omkring oss, i vårt land, och över hela världen. Kom med vishet till de styrande, helande till de sjuka, kraft till de vårdande, förbarmande till de ropande. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: