2020-07-05: Morgonandakt

Söndag, 5 Juli, 2020.
Psalm 356 – ”Nämn mig Jesus, han är livet”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, gör mig stilla, stilla inför dig. Samla mina tankar, du som känner mig. Herre, all min oro, lämnar jag åt dig. Låt din Ande fylla, tomheten i mig. Amen.

Bibelläsning – Lukasevangeliet 6:36-42

Jesus sade: ”Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.” Han gav dem också en liknelse: ”Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.”

Betraktelse

Eftersom det idag är söndag, ska vi i andakterna både denna morgon och ikväll stanna upp inför texter som hör särskilt till den här söndagen. I det kyrkoår som bland annat Svenska Kyrkan följer, heter den här dagen Fjärde söndagen efter trefaldighet, och överskriften/temat är: Att inte döma.

De verser vi läser denna morgon är på ett sätt en enhet, ett samanhållet tal, som mycket väl skulle kunna ges överskriften att inte döma. Men samtidigt består dessa versar av flera för sig fristående sentenser, som var för sig är värda att stanna upp inför och meditera över. Vi ska nu göra en slags blandning: stanna upp inför några av textens enskilda formuleringar, för att se vad de kan säga oss om den helhet som står särskilt i fokus denna söndag: att inte döma.

En tanke som är värd att särskilt stanna upp inför är en uppmaning vi får i texten: var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Barmhärtighet är en av nycklarna till ett djupare liv med Kristus, men det verkligt intressanta är inte att vi uppmanas att visa barmhärtighet, utan den bakomliggande anledningen till detta: så som er fader är barmhärtig. Vi som försöker leva som lärjungar till Jesus idag är kallade och uppmanade att vara barmhärtiga, eftersom vi lever i trons relation med honom som är barmhärtig och all barmhärtighets källa. Vi har av Gud fått uppdraget att visa och leva i barmhärtighet, eftersom vi själva är beroende av den barmhärtighet som Gud visar alla dem som kommer till honom.

Avsnittet i texten som handlar om flisan och bjälken i ögat påminner oss också om just detta: anledningen till att vi ska vara varsamma med att alltför snabbt hjälpa andra med deras flisor är inte att de ska sitta kvar i ögonen på våra bröder och systrar, utan för att vi först behöver komma till klarhet med att vi själva har desto mer att ta itu med, rentav en bjälke. Det finns en fara i att lägga alltför stor uppmärksamhet vid andras fel och brister, vilka de än är, eftersom vi då riskerar att glömma bort de saker som vi själva behöver arbeta på. Sagt med andra ord: Det är svårt att arbeta med vår egen helgelse, när vi lägger det mesta av vår tid och kraft på andras eventuella helgelse.

Men när Jesus uppmanar oss att först avlägsna vår egen bjälke, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders, så visar det ändå, att vårt sätt att leva samtidigt kan vara en vägvisare för någon annan. Men då måste först vår egen bjälke bort, och det svåraste i det arbetet är inte sällan att acceptera att den sitter där. Men det är Kristus som är ögonläkaren, det vi ska göra är att gå till honom och låta honom arbeta på oss, behandla oss, läka oss. Amen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här nya dagen. Hjälp mig att ge den helt och fullt tillbaka till dig. Tack att du, som är den store ögonläkaren, vill hjälpa oss att se klart: se klart på världen, på människor vi möter, på oss själva och på vilka vi är i och för dig. Tack att du vill vara oss nära och verka i oss och i våra liv. Herre, fördjupa idag ditt verk i mig.

Idag ber vi också särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26).

%d bloggare gillar detta: