2020-07-05: Kvällsandakt

Söndag, 5 Juli, 2020.
Psalm 280 – ”Jesus, min Herre, dig vill jag älska”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, du som kallar oss att leva som dina barn i frihet hos dig, befria mig från allt det som ligger mellan dig och mig, så att märker att du är här, och kan höra det som du nu vill säga. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Galaterbrevet 6:1-7

Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv. Var och en skall pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i ordet skall ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda.

Betraktelse

Precis som i andakten i morse stannar vi också nu ikväll upp inför några versar som särskilt hör till den här söndagen. I det kyrkoår som bland annat Svenska kyrkan följer, heter denna söndag Fjärde söndagen efter trefaldighet, och temat/överskriften är Att inte döma. I läsningen denna kväll, hämtad från Galaterbrevet, skriver Paulus om detta ämne.

I andakten i morse läste vi att Jesus sa: Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders (Luk 6:41-42). Sådana ord är en kraftfull och inte sällan välbehövlig varning till oss att inte sätta oss över andra, när deras tillkortakommanden ger oss en möjlighet till det.

Samtidigt är dessa ord från Jesus inte en from omskrivning av den välkända devisen sköt dig själv och skit i andra. Nej, det Jesus säger är att vi först måste se på oss själva, ta hand om den där bjälken vi har i vårt eget öga. Det sker inte enbart eller ens främst genom att vi själva försöker ”bli bättre,” utan först och främst genom att vi närmar oss Jesus och tar emot den förlåtelse, nåd och frälsning som han ger alla som kommer till honom. Sedan kan vi vara andra till hjälp med deras flisor – men inte genom att tala om för dem vad vi själva eventuellt har lyckats övervinna, utan om vilken ögonläkare som behandlade oss: Jesus Kristus.

I läsningen denna kväll talar Paulus om just detta, men med lite andra ord: Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. Två uttryck är särskilt värda att strykas under. Det första, ni som är andliga människor syftar inte på andlighet i största allmänhet, utan på den helige Ande i största synnerhet. Det är han som vill vägleda oss när vi ställs inför att vägleda varandra.

Det andra särskilt understrykningsvärda är ödmjukhet. Den helige Ande vill inte bara vägleda oss då vi vägleder varandra, utan vill också göra oss ödmjuka i just det sammanhanget, vill ge oss den ödmjukhet som kommer av insikten att den andres synd kunde ha varit min egen, och att både den andre och jag själv behöver Guds nåd och förlåtelse, varje dag. Så gott då att veta att den också ges åt alla som ber om den – också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här dagen med dig, och för livet med dig. Tack att din nåd och förlåtelse ges åt den som hungrar och ropar efter den. Gör mig till ett djupare kärl för din helige Ande, gör mig barmhärtig, ödmjuk och mild. Bevara mig från att se ner på andra, men också från likgiltigheten inför andra människors liv och verklighet. Led mig vid handen, och gör mig klok och varsam i mitt umgänge med andra.

Också denna kväll och natt ber vi om ditt förbarmande och ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre, grip in där sjukdom, död, smärta, ångest och allt annat som inte är av dig råder och brer ut sig. Besök din mänsklighet och dina barn på ett nytt och fördjupat sett i denna tid, du som har det och är den som vi behöver. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: