2020-07-04: Morgonandakt

Lördag, 4 Juli, 2020.
Psalm 449 – ”Jesus, dig i djupa nöden”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som vill tala till oss och vet att det är gott för att få höra vad du har att säga, jag ber dig: kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag kan ta emot det du nu vill ge. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 14:66-72

Petrus var nere på gården. Då kom en av översteprästens tjänsteflickor, och när hon fick syn på honom där han satt och värmde sig såg hon på honom och sade: ”Du var också med Jesus, han från Nasaret.” Men Petrus förnekade detta: ”Jag förstår inte alls vad du menar.” Och han gick ut på den yttre gården. När flickan fick se honom där sade hon återigen till dem som stod i närheten: ”Han är en av dem!” Petrus förnekade det på nytt. Strax efteråt sade de som stod där till Petrus: ”Visst är du en av dem, du är ju från Galileen.” Då svor han och bedyrade: ”Jag känner inte den där mannen som ni talar om!” I samma ögonblick gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom: ”Innan tuppen har galt två gånger skall du tre gånger ha förnekat mig.” Och han brast i gråt.

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter, och när vi nu rör oss i Markus beskrivning av Jesus sista dygn i livet, märker vi hur berättartakten verkligen bromsas upp: Igår kväll läste vi om hur Jesus förhördes inför Stora rådet – i andakten denna morgon läser vi om vad som samtidigt händer precis utanför översteprästens palats, nere på gården, där Petrus befinner sig.

Petrus hade följt efter den folkhop som grep Jesus i Getsemane trädgård, och han är så modig att han följt med ända in på gården till det palats där Jesus förhörs. Av texten får vi intrycket att en hel skara människor har samlats. Sanhedrin eller Stora rådet, det högsta beslutande religiösa organet för det judiska folket, har samlats till ett extrainkallat möte mitt i natten – det visar hur allvarligt och akut ”problemet” Jesus var.

Det judska påskfirandet stod för dörren, Jerusalem var fullt av tillresta pilgrimer och stämningen var som alltid vid dessa högtider spänd, med tanke på den romerska ockupationen. De styrande ville på allt sätt försöka få detta högrisk-ärende avklarat så fort som möjligt. Därför samlas Stora Rådet mitt i natten, och utanför står rådsmedlemmarnas kuskar och andra tjänare och väntar ut det pågående mötet inne i palatset. Och bland alla dessa väntande tjänare finns alltså Petrus.

Det mod som fått Petrus att följa efter Jesus och de som gripit honom, tycks dock snabbt rinna av honom, när han blir igenkänd som en efterföljare till den Jesus som samtidigt förhörs inne i palatset. Det som händer är i enlighet med det som Jesus förutsade under den sista måltiden några timmar tidigare: Sannerligen, redan i natt, innan tuppen har galt två gånger, skall du tre gånger ha förnekat mig (se Mark 14:30).

Det mest fascinerande med denna berättelse är att den står där. Det kan knappast vara någon annan är Petrus själv som är källan till informationen om vad som hände där på gården. Trots vad denna episod säger om Petrus själv, så kör han den känd för Markus, som skriver ner den och gör den känd för oss. Redan från kyrkans allra första tid har alltså även denna episod berättats och förkunnats av apostlarna, som en del av det glada budskapet om vem Jesus är och vad han har gjort. Petrus själv har förmodligen många gånger predikat om Jesu sista dagar och timmar i livet, och då även om vad han själv gjorde (eller kanske snarare inte gjorde) den där natten på gården utanför Palatset där Jesus förhördes, skymfades och misshandlades.

Detta påminner oss om något mycket viktigt, nämligen att den kristna trons grund inte, som Bo Giertz kommenterar saken, berodde på mänsklig heroism och moraliska segrar, utan på en gärning, som Jesus ensam hade utfört, när han lät sig dömas till döden och fördes bort till att korsfästas ”till lösen för många”, även sina egna misslyckade lärjungar. Den sanningen gäller också den här dagen.

Förbön

Gode Gud, tack för den här dagen och för varje dag som du ger. Hjälp mig den här dagen och varje dag att vara glad över och frimodig med min tro. Men påminn mig också om att grunden för min tro på och mitt liv med dig inte beror av vad jag har gjort eller inte har gjort, utan på vad du i Kristus har gjort för mig och för alla dem som kommer till honom.

Inför den här dagen ber vi dig också om ditt ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre tack att du ser, att du vet om allt som rör sig omkring oss och inom oss. Herre, tack också att du hela tiden drar oss närmre dig. Hjälp oss att inte hålla emot. Led oss idag till människor och sammanhang där du vill låta ditt ord sås ut. Led oss och hela din mänsklighet idag på vägen som leder allt närmre dig. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

%d bloggare gillar detta: