2020-07-03: Kvällsandakt

Fredag, 3 Juli, 2020.
Psalm 184 – ”Jesus kär, var mig när.”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, nu är jag trött och dagen är snart slut. Tack för det denna dag gav, att jag fått mogna och växa i ditt rike. Nu ber jag dig, Gud, att nattens sömn ska ge mig ny kraft att tjäna dig, och mod att gå dit du kallar. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 14:53-65

De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter på avstånd, ända in på översteprästens gård, och där satt han sedan bland tjänarna och värmde sig vid elden. Översteprästerna och hela rådet sökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de lyckades inte. Många vittnade falskt mot honom, och deras vittnesmål stämde inte överens. Några kom med det falska vittnesmålet att de hade hört honom säga: »Jag skall riva ner detta tempel som är byggt av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand.« Men inte heller nu stämde vittnesmålen överens. Då reste sig översteprästen från sin plats och frågade Jesus: »Skall du inte svara på deras beskyllningar?« Men han teg och svarade ingenting. Då ställde översteprästen ännu en fråga: »Är du Messias, den Välsignades son?« Jesus svarade: »Det är jag, och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.« Då slet översteprästen sönder sina kläder och sade: »Vad skall vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?« Alla fann att han förtjänade döden. Och några började spotta på honom, de band för ögonen på honom och slog honom och sade: »Visa att du är profet!« Och vakterna gav honom örfilar.

Betraktelse

För den som vill läsa övriga skildringar av samma förkrossande berättelse finns Matt 26:57-68, Luk 22:54, 63-71 och Joh 18:13-14, 19.24. Synoptikerna (betyder ungefär samseende – Matteus, Markus och Lukas evangelier kallas så, eftersom de är så lika samstämmiga, så samseende) vittnar om att Jesu rättegång hölls i två delar. Den första var av religiös natur, och ägde rum inför judarnas religiösa myndighet. Den andra delen var civilrättslig/borgerlig, och ägde rum inför den romerska ockupationsmakten – med Pontius Pilatus i spetsen.

Den scen som utspelar sig är full av smärta och oro men ändå är detta i enlighet med Faderns vilja. Jesus går igenom detta för att vi ska slippa. Guds Son, Messias, blir slagen och bespottad. Herren själv, dragen i smutsen, för din och min skull.

Vers 62, där det står: Jesus svarade: ”Det är jag, och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln, är avgörande. Där svarar Jesus på frågan om han är Messias, den Välsignades son. Han svarar ”det är jag”, eller en annan möjlig översättning: ”jag är”. Detta är i sin tur ett namn på Gud (Se 2 Mos 3:14).

Detta är första gången i evangeliernas berättelse som Jesus direkt säger sig vara Messias. Under ed, som ju förekommer även idag i samband med rättsprocesser, låter Jesus alla veta att han är Messias, att han är Guds Son och själv Gud. I denna berättelse ser vi förvirring och oro, vi ser människans fiendskap emot Gud men vi ser också Guds kärlek till människan. Jesus fortsätter att gå emot Golgata, emot sin slutgiltiga seger, som också är vår. Guds Lamm ska slaktas för din och min skull. Kristus har gått hela vägen för att vi ska slippa. Må det vara din trygghet och ro inför natten – Kristus har gott hela vägen. Du kan vila i hans famn.

Förbön

Gud, inför natten som stundar, låt mig fyllas av den ro som är din. Tack att jag får vila i din vingars skugga, i ditt beskydd och besked. Tack att du i Jesus Kristus gick hela vägen, så att jag slipper. Tack att du känner hela mig, allt jag är, hela min historia – och tack att du ändå, eller just därför, älskar mig så gränslöst.

Käre far, vi ber dig denna kväll: Förbarma dig över hela din värld, grip in i allt det som nu sker. Kom med din frid till alla som är rädda och oroliga, kom med helande till de sjuka, kom med kraft och vishet till de vårdande. Gör dig känd för dem som inte känner dig, dra dem till dig med din kärleks band. Låt din välsignelse och frid vila över oss ikväll, inatt, imorgon och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig, och vare dig nådig. Herre vände sitt ansikte till dig, och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

%d bloggare gillar detta: