2020-07-01: Morgonandakt

Torsdag, 1 Juli, 2020.
Psalm 224 – ”Lämna dig helt åt Jesus”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, himmelske Fader, du som ser och förstår min längtan efter dig bättre än jag själv gör, kom mig nu nära, och tala till mig de ord som du bättre än alla vet att jag behöver höra. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 14:17-21

På kvällen kom han dit med de tolv. Medan de låg till bords och åt sade Jesus: »Sannerligen, en av er kommer att förråda mig, han som äter med mig.« Då blev de bedrövade och frågade honom, den ene efter den andre: »Det är väl inte jag?« Han svarade: »Det är en av de tolv, han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född.«

Betraktelse

Passionsberättelsen är sammansatt likt en film som är gjord av en mästerregissör. Den består av många korta scener som slänger ut trådar åt olika håll, för att till slut knyta ihop dem till ett tillfredsställande slut. Vi skulle nästan kunna beskriva passionsberättelsen som ett tydligt exempel på Guds försyn. Gud kan genom sin försyn styra människoöden och världens gång i den riktning han vill. Som en duktig regissör slänger han ut trådar åt alla håll för att till slut knyta ihop dem.

Särskilt intressant är Judas del i passionen. Alla evangelierna lyfter fram Judas som en betydande del i Jesu död, vilket framkommer tydligt i den här texten. Men ingen förklarar varför Judas gjorde det han gjorde. Förmodligen var hans motiv likt vem som helst, nämligen blandade. De inkluderade girighet eftersom han tog emot pengar, men säkert också avundsjuka kombinerat med ett stort mått av besvikelse över att Jesus inte betedde sig som den frälsare han tänkte sig.

Men inte ens Judas förräderi sker utanför Guds försyn, utan är bara ännu en tråd som vävs samman till något större. För när de samlas till påskmåltid säger Jesus: En av er kommer att förråda mig… Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Gud har uppenbarligen koll på situationen. Men Jesu ord visar att detta inte tar bort skulden från Judas. Du som läser den här andakten idag, du har också skuld. Du har också synd. Synd som Gud kommer att döma. Vad gör du med den?

Det är väldigt lätt för oss människor att försöka göra omedelbara slutsatser av enskilda bibliska händelser, utan att ta andra i hänsyn. Till exempel finns det många som omedelbart vill avskriva sig allt ansvar från sina onda handlingar ögonblicket de får höra om det jag försöker förklara, nämligen Guds försyn, att Gud har allt i sin hand.

Men om vi inte flyr från den synd vi själva har, utan erkänner den, så kan vi läsa vidare i passionsberättelsen och se att Jesus är på väg mot ett mål, korset, där han dör för att förlåta oss våra synder. Gud kan väva samman alla trådar som finns i ditt liv, all ondska, alla synder, till en insikt om att du behöver förlåtelse. Och den förlåtelsen finns hos Jesus.

Förbön

Gud, vi tackar dig för att du gick dödens väg för att förlåta oss våra synder. Vi bekänner att vi ofta vill ursäkta oss för vad vi gör och hitta olika skäl för våra synder. Hjälp oss i de stunderna att fly till dig där förlåtelsen finns.

Vi ber också idag om ditt förbarmande över din värld och din mänsklighet, om kraft till de försvagade, vägledning till de vilsna, glädje till de nedstämda, frid till de oroliga. Låt din närvaro prägla oss och vår tjänst för dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

Tack till vännen Måns Norrsén, Präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: