2020-07-01: Kvällsandakt

Onsdag, 1 Juli, 2020.
Psalm 70 – ”O Jesus, än de dina”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, öppna mitt hjärtas öra, till att höra de ord som du vill tala till mig, de ord som du så väl vet att jag behöver. Öppna mig för din närvaro, för ditt namns skull. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 14:22-25

Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: »Ta detta, det är min kropp.« Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: »Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.«

Betraktelse

Det finns fyra olika varianter av nattvardens instiftande, Matteus, Markus, Lukas och Paulus i Första Korinthierbrevet. Just i Markus variant finns det tre saker som vi kan tänka på, men framför allt ta med oss när vi går till nattvarden nästa gång.

Den första handlar om brödet. Det finns här inget som säger att han bryter det eller liknande, utan betoningen ligger på att han ger brödet till lärjungarna. Han ger brödet, han ger sin kropp till dem innan han går till korset. Jesus ger i och med detta ett löfte till lärjungarna och oss att han är närvarande var gång vi firar nattvarden. Detta är inte bara ett symbolspråk utan Jesus är faktiskt närvarande i nattvarden. Det kommer att fördjupa vår vördnad för nattvarden om vi verkligen bär med den tanken när vi knäfaller vid altarringen. Jesus ger sig själv.

Det andra handlar om kalken, eller bägaren. Jesus talar om förbundsblodet som blir utgjutet för många. När man instiftade ett förbund i Gamla testamentet bekräftades förbundet med djuroffer. När Gud instiftade förbundet med Israel efter att han räddat dem ur Egypten bekräftades detta förbund med att man offrade. Det behövdes blod.

När Jesus nu räcker bägaren till sina lärjungar säger han att den här bägaren innehåller hans blod. Jesu blod är ett förbundsblod, något som bekräftar ett nytt förbund, ett nytt sätt att förhålla sig till Gud på. Ett förbund som bygger på att Jesu blod blev utgjutet för mig. Det kommer att fördjupa vår tacksamhet när vi knäfaller vid altarringen nästa gång. Det gällande förbundet, anledningen att jag kan närma mig Gud beror på att Jesus dog för mig.

Den tredje och sista handlar om Jesu ord att han aldrig mer ska dricka av det vinstocken ger förrän då han dricker det nya vinet i Guds rike. Det finns några ställen i Gamla testamentet som talar om Guds slutgiltiga frälsning, den nya skapelsen, himlen, som en stor middagstillställning. Jesus säger alltså till sina lärjungar kvällen före sin död att det han ska gå igenom inte är slutet. Hans död är inte slutet, utan det kommer något nytt. Jesus lovar att det kommer en dag då vi ska få vara tillsammans med Jesus i himlen och få vara med om den största festmåltiden. Det kommer att fördjupa vår glädje när vi knäfaller vid altarringen nästa gång. Att det vi får ta emot i nattvarden är en förberedelse för den stora festmåltiden i himlen.

Förbön

Herre, vi tackar för att du ger oss dessa fantastiska löften i din nattvard. Tack för att du gett din kyrka något så enkelt som en måltid för att hålla samman alla dina fantastiska löften till oss. Vi ber att vår vördad ska fördjupas när vi tänker på att du ger dig själv. Vi ber att vår tacksamhet ska fördjupas när vi tänker på att du dog för oss. Vi ber att vår glädje ska fördjupas när vi tänker på vad som ska komma.

Vi ber också denna kväll om ditt förbarmande över alla människor, hela din värld och allt som är i den. Låt din frid omsluta allt och alla som nu går till vila, särskilt dem som plågas av sömnsvårigheter, oro och ångest. Ge styrka och uthållighet åt alla som arbetar denna natt, kom och var hos dem på ett särskilt sätt. Låt din välsignelse och närvaro denna natt prägla alltmer av vad som sker i världen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: