2020-06-30: Morgonandakt

Tisdag, 30 Juni, 2020.
Psalm 176 – ”Din klara sol går åter opp.”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Hos dig, min Gud, är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Skaffa mig rätt, o Gud. Ta dig an min sak. Du är min Gud, min tillflykt. Sänd ditt ljus och din sanning till mig, också denna dag, så att jag kan få komma till ditt altare, till Gud, min glädje och fröjd. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 14:10-11

Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick till översteprästerna för att förråda honom. De blev glada och lovade att ge honom pengar. Och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Betraktelse

Judas Iskariot. Har inte denne man blivit likt en symbol för förräderi? Men hur gick det egentligen för Judas Iskariot efter hans förräderi? Bibeln har något som skulle kunna liknas vid två versioner av denne mans öde. Matteus beskriver hur Judas Iskariot ville lämna tillbaka silvermynten han fått för att förråda Jesus. Då översteprästerna inte accepterade detta slängde Judas Iskariot i frustration mynten all världens väg, varefter han avslutade sitt liv genom hängning. Prästerna i templet ville inte ha med pengarna att göra. Blodspengar, sades det. Pengarna spenderades då på en bit land, Krukmakaråkern, som fick bli en begravningsplats för främlingar. (Matt 27:3-10)

Lukas har i Apostlagärningarna en annan version av vad som hände med Judas Iskariot. Det hävdas att Judas Iskariot själv köpte åkern och att han sedan föll så illa på den att magen sprack och inälvorna rann ut. Alltså inget självmord utan en olyckshändelse. (Apg 1:16-20)

Vilken av dessa versioner om Förrädaren som bär på sanningen vet inte jag men en sak vet jag alldeles säkert: Jesus Kristus kan i sanning frälsa även den människa som vi anser lever som längst bort från Gud. Den människa som vi tänker på som en ”Judas”, den människa som gjort eller gör oss illa – även han/hon kan få ta emot Herrens förlåtelse, omvända sig och leva med Kristus i den paradisiska evigheten. Det är ju faktiskt inte Covid-19, eller någon annan pandemi eller epidemi, som styr över evigheten. Det gör den Treenige Guden, den levande Guden, Han som är och som var och som kommer. Må vi ge vidare den förlåtelse som vi själva har fått ta emot ifrån Herren. Amen.

Förbön

Helige Gud, tack att jag får nalkas dig. Tack att jag i all min bräcklighet och sårbarhet får komma dig alldeles nära. Tack att din nåd omsluter mig också denna dag. Tack att jag trots min eventuella känsla av ensamhet faktiskt har sällskap av helig Gud – Han som själv skapat tid och rum. Låt mina händer och min tunga vara dig till ära och människor till upprättelse.

Herre, idag ber vi också för världen och allt som är i den: kom till de sjuka med helande, till de oroliga och förtvivlade med frid, till de försvagade med kraft. Kom också till de vårdande, ge dem vishet, skicklighet och kraft till fördjupad omsorg. Förbarma dig över hela din värld, över vårt land, och över mig. Bevara mig idag, så att jag genom mina tankar, ord och gärningar förblir i din närhet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig, och vare dig nådig. Herre vände sitt ansikte till dig, och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Tack till vännen Helge Antonsson, prästkandidat, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: