2020-06-30: Kvällsandakt

Tisdag, 30 Juni, 2020.
Psalm 89 – ”Se, jag vill bära ditt budskap, Herre”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Allsmäktige Gud, tack att jag också denna dag har fått gå din Son till mötes. Tack för att du känner allt denna dag gett av glädje och sorg. Tack att allt ryms där, i sin sårmärkta händer. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 14:12-16

Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna: »Vart vill du att vi skall gå för att ordna påskmåltiden åt dig?« Då skickade han i väg två av dem och sade åt dem: »Gå in till staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom, och där han går in skall ni säga till den som äger huset: Mästaren frågar: Var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där skall ni ordna för oss.« Lärjungarna gav sig i väg, och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden.

Betraktelse

Måltiden i den övre salen. Jesus och hans apostlar är samlade. Här får vi så bakgrunden till vårt nattvardsfirande – den heliga mässan, brödsbrytelsen, nattvarden, eukaristin, osv (kärt barn har många namn). Jesus möter här sina lärjungar i den heliga måltiden och på samma sätt, med en faktiskt närvaro, möter han oss idag också. Sådant är hans löfte till oss, sina älskade barn. 

Den första dagen i det osyrade brödets högtid. Enligt judarnas kalender den 14 Nisan, den dag som i 3 Mos 23:5 kallas ”Herrens påsk”. Enligt det judiska sättet att räkna börjar den nya dagen vid solnedgången. Då vi skulle mena att det var torsdag kväll (Skärtorsdag) skulle en jude istället mena att det var fredag (enligt oss, Långfredag). Skärtorsdagen är ju den dag då vi kristna firar att Jesus instiftade nattvarden.

För mig personligen är den heliga mässan så bra det blir – veckans absoluta höjdpunkt. I de Corona-tider vi lever i har glädjen ofta uteblivit eftersom det inte firats mässa i en kyrka nära mig varje söndag. Jag upplever en längtan efter att få fira mässa ”som vanligt” igen, med mina bröder och systrar alldeles nära mig vid rundeln. Den andra halvan av rundeln, den som jag inte ser, kan få fungera som ett vittnesbörd om att bröder och systrar som gått före mig just nu firar samma måltid i Guds rike.

Nattvarden kan så få vara en bild av den himmelska festen hos vår Herre. Tänk vilken fest det blir! Så gott att få umgås utan minsta rädsla för varesig Corona eller något annat! Som sagt, på samma sätt som Jesus mötte sina apostlar i den övre salen möter han dig i den heliga mässan. Lika fullt närvarande. Det är inte light-version av Jesus, för någon sådan finns inte. Hela Jesus, 100% Gud och 100% människa, kommer dig till mötes i Jesus Kristus. En som är förmögen att känna med dig. Din Herre och Gud. Också vid denna dags slut ska äran vara hans. Amen.

Förbön

Gode Fader, tack att du ansar och beskär de dina. Tack att du har omsorg om oss. Tack att segern är vunnen, och att den är din, Herre. Låt mig åter och åter få glädjas över att du har räddat mig. Led mig vidare på den väg du har för mig.

Denna kväll ber vi dig: håll din beskyddande hand över allt levande i den natt som nu kommer. Låt dem som ska sova få somna in i frid och imorgon vakna upp till en ny dag av nåd. Låt dem som i natt ska vaka och arbeta få känna att du bär också i nattens timmar. Vi ber om ditt förbarmande över världen, över vårt land och över alla människor. Kom med din närvaro och frid på ett nytt sätt, i våra liv och i våra sammanhang, i det vi tänker, säger och gör. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig, och vare dig nådig. Herre vände sitt ansikte till dig, och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. 

Tack till vännen Helge Antonsson, prästkandidat, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: