2020-06-29: Morgonandakt

Måndag, 29 Juni, 2020.
Psalm 136 – ”Du går, Guds Lamm, du rena”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 14:1-2

Det var två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärde sökte efter ett sätt att kunna gripa honom med list och döda honom. De sade: ”Inte under själva helgen, för då kan det bli oro bland folket”.

Betraktelse

Folkets ledare kände sig hotade av Jesus. Det han gjorde och sa där borta i norr vid Galileiska sjön var illa nog, men nu hade han tagit sig friheten att komma hit till Jerusalem med sina helbrägdagörande krafter och galet förmätna anspråk på att vara något, ja, att vara Någon, dvs. den utlovade Guds Smorde, Israels Konung. Deras försåtliga frågor och attacker hade han parerat och fått att tystna med retsam lätthet, och dessutom i sin tur med försmädliga liknelser angripit dem, folkets rätte och av Gud betrodda ledare, vilket fått folkets och pilgrimernas kritiska hånleenden mot dem, Guds heliga präster,att bli allt fler och allt bredare. Det här började lukta uppror, den galne galileern var politisk dynamit – han måste röjas ur vägen!

Men det kunde inte ske med öppet våld, situationen var för labil för det – tänk om tusentals pilgrimer rasande av messiansk feber ställde sig på hans sida mot dem? Nej, det måste ske dolt, snabbt och med den romerska makten på prästernas sida, och ansvariga för utförandet. Man visste ju att lukten av uppror snabbt skulle få den romerska arméns tyngd i rörelse med hänsynslös brutalitet – och då skulle det ju bli ockupanterna som fick skulden för Jesu död, en extra finess i sammanhanget.

Dessutom vore den manipulationen inte bara listig i största allmänhet. Översteprästen Kajafas ord om saken i Joh. 11:50 (”Ni fattar inte [som jag gör] att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under”) är inte bara cynisk ”realpolitik” och ett slags ursäkt av ’ändamålet-helgar-medlen’-typ, utan ett hävdande av att detta faktiskt är vårt ansvar och skyldighet som väktare på Sions murar. Det är vår gudagivna plikt att handla så för folket bästa, för vår judiska religions framtid, och för rättmätigt försvar av Guds majestät mot en hädare och falsk profet.

Ändå kommer Kajafasyttrande så snuddande nära den verkliga och ofattbara innebörden i Jesu frivilliga död, att evangelisten Johannes måste erkänna att översteprästen där sa något långt sannare än han själv begrep: Jesu död VAR räddningen för hela folket och hela världen (som Sv.Ps. 136 tydligt förklarar). Det som händer är orättfärdigt och ondskefullt, MEN också absolut underbart och rättfärdighetens seger över allt ont. Det är en tragedi, men egentligen inte alls en tragedi, utan Guds frälsande avsikt, som förmår böja allt ont till att verka allt gott i stället; jfr Josefs djupsinniga tröst till sina bröder i 1 Mos. 50:20, som Jesus fullt ut kunde instämma i: ”Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv.”

Förbön

Tack, käre far, för den här dagen, och för varje dag som vi får ur din hand. Tack för att du lät din Son går lidandets väg, lida och dö för vår skull. Vi ber den här dagen om att få leva i din närhet och om att få känna den faderskärlek du har för oss något djupare än förr. Tack att du kan göra gott, också när vi människor vill och verkar det onda.

Hjälp oss den här dagen att inte förtvivla och tappa modet, utan istället öva oss i hjälpsamhet och samarbete med andra, men framför allt i bön och förtröstan på Dig. Vi ber om ditt beskydd, särskilt för hårt drabbade och döende, och för dem som sätter in all kraft på att hjälpa dem. Ge oss uthållighet och livsmod, genom din Helige Ande och vår Herre, Jesus Kristus. Amen

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: