2020-06-28: Morgonandakt

Psalm 241 – ”Bort med tanken, sorgsna hjärta”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, också den här morgonen vill jag tala med dig. Hjälp att också lyssna till det som du vill säga, och plocka bort allt det där som just nu ligger mellan dig och mig. Gör mig stilla inför din närvaro. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Lukasevangeliet 15:11-32

Han sade: »En man hade två söner. Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’ Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började.

Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: ’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’ Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’«

Betraktelse

Den här liknelsen tillhör en av världslitteraturens storheter. Det är en text som många hört talas om, även om de aldrig satt sin fot i en kyrka. Dock är inte detta en liknelse om den förlorade sonen, utan om de förlorade sönerna. Den här morgonen ska vi titta på den yngre av bröderna, och i aftonbönen kommer vi att titta på den äldre.

Den yngre sonen går till sin far och begär ut sitt arv. Det han egentligen säger till sin pappa är Jag önskar att du var död. Den här yngre brodern gör något oerhört resektlöst som man i den kulturen bara kunde besvara med att slänga ut honom med huvudet före. Men pappan går med på detta. Ett arv vid den här tiden bestod av boskap, land, kanske någon byggnad. Allt det säkerställer en mans ställning i den tidens samhälle. Men den yngre broderns är inte intresserad av att förvalta det, utan han säljer allt för att få leva livets goda här och nu. Innebörden är: Den yngre brodern vill leva i Guds värld, med Guds saker, men utan Gud. Han vill inte vara ansvarig för någon, bara sig själv.

Därefter beger han sig till ett främmande land för att leva upp sina besparingar och får snart känna på konsekvenserna av sitt handlande när det blir hungersnöd och han tvingas svälja sin stolthet och vakta svin. Något som är oerhört kränkande för en jude eftersom svin är ett orent djur som man helst inte ska vara i närheten av alls. Men han måste göra det för att överleva.

Men när den här yngre sonen är på absoluta botten står det att han kommer till besinning. Han måste ha hjälp. Det här går inte längre. Han förstår vad han sysslat med och att han hade det rätt bra innan. Mat på bordet, en säng att sova i, familj. Men han behövde hamna på botten innan han skulle förstå det.

Så han gör upp en plan: han ska ta sig hem, leta reda på sin pappa och erkänna sitt misstag, sin skuld. Han ska visa att han förstår allvaret. Och han ska be att få gå som daglönare. Det är annorlunda från en slav. En daglönare bodde inte på godset utan i ett närliggande samhälle och reste för att arbeta. Han vill alltså betala tillbaka sin skuld och på så sätt göra skäl för sin fars förlåtelse.

Men när han nästan är hemma ser fadern honom först och springer för att möta honom. Barn springer, kvinnor springer, ogifta unga män springer, men en far som är markägare springer inte, men här gör han det. Han springer och håller om sin son och sonen hinner inte avsluta sin bekännelse innan pappan hämtar kläder åt honom. Han säger att han inte kommer att låta honom förtjäna sin plats i familjen, han för in honom direkt och sätter ihop en fest för att fira att hans son är tillbaka.

Det som Jesus vill berätta med detta är att vem du än är och vad du än gjort, hur hemskt det än må vara, om du kommer till Gud så kommer han att möta dig och förlåta dig och föra in dig i hans familj.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här nya dagen, och att du är vår Far också den här dagen. Gud tack för att vi alltid får komma till dig, vad vi än har gjort. Det finns ingen synd som är så allvarlig att du inte kan förlåta den. Herre, låt oss inte vilja ha dina saker på bekostnad av dig. Låt oss få uppleva mer av din kärlek så att den blir oss mer värdefull än något annat.

Idag ber vi särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som har skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: