2020-06-28: Kvällsandakt

Psalm 13 – ”Min Gud, när jag betänker”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Himmelske far, tack för att du, som håller himmel och jord i din hand, är nära alla dem som ropar till dig. Hör, käre far, mitt rop, kom mig nära, och tala de ord som du tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Lukasevangeliet 15:11-32

Jesus sade: »En man hade två söner. Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’ Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började.Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: ’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’ Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’«

Betraktelse

I morse tittade vi på den yngre brodern i liknelsen. Men berättelsen slutar inte med en yngre broder, utan med en äldre som ser att det ställts till med fest. Men han vägrar att gå in, så pappan får gå ut till honom. Nu är det den äldre brodern som är respektlös. Han tilltalar inte sin far som en far, utan mer med ett du, inte heller talar han om sin bror, utan din son. Han säger att det är han som förtjänat festen, för han har inte levt upp något arv, hans slit och lydnad borde ge honom allt som lillebrodern fått.

Än en gång borde pappan enligt kulturens alla regler pryglat sin son på plats, men det gör han inte. Istället vädjar han till honom att vara glad. Tyvärr får vi inte reda på hur den äldre sonen reagerar. Kanske för att Jesus vill att berättelsen ska hänga över oss och vi ska få känna tyngden av den. Precis som sin yngre broder vill den äldre brodern inte ha Fadern, utan Faderns saker. Men till skillnad från sin yngre broder som gjorde det genom att vara väldigt ond, så gör den äldre brodern det genom att vara väldigt god och moralisk.

Människor idag som är som den yngre sonen är de som bryter med sin bakgrund för att försöka hitta sig själva. De väljer bort Gud och går sin egen väg. Men gör dem inte till hjältar för det, för de sårar ofta många på vägen när de sätter sina behov främst.

Vad är lösningen då? Att städa upp sitt liv och bete sig ordentligt? Det är vad den yngre brodern vill göra, göra rätt för sig. Men här finns varningen i den äldre brodern. Den äldre, trots att han lyder och gör allt som man ska, visar att han lyder för att få saker. Han har gjort samma synd som sin bror: han ville ha Faderns saker, men inte Faderns kärlek. Så äldre bröder är inga hjältar heller. De skapar lidande och sorg genom att se ner på andra, genom att vara bittra och arga.

Hur undviker vi att bli som den äldre brodern då? Precis som med den yngre brodern så tar Fadern initiativet. Fadern går ut till honom, men här får han inte höra någon bekännelse, för den äldre vill inte komma in. Men Fadern går ut ändå och får höra allt gott som den äldre brodern gjort. Den äldre brodern menar att hans pappa är skyldig honom för att han har lytt honom.

Vad lär vi oss av detta? Att Jesus försöker lära oss att kristendomen har ett speciellt sätt att se på relationen till Gud. Vi ska inte bara erkänna våra fel och brister, vi ska granska och bekänna att vi har falska skäl att göra gott. Vi gör inte goda saker av kärlek, utan för att vi vill ha något av det, eller i värsta fall för att vi tror oss kunna förtjäna Guds kärlek.

Det är den avgörande skillnaden mellan bröderna. Den yngre säger att han förverkat rätten att kallas Faderns son, han har bränt alla broar och förstört för familjen. Den äldre säger att han har slavat, han har slitit, han har varit ambitiös och aldrig gjort något fel. Den yngre säger Jag har inget att komma med. Den äldre säger Du är skyldig mig. Vi får aldrig veta vad den äldre brodern gör. Vi får istället gå till oss själva. Vad gör vi när Jesus konfronterar oss med vår egen godhet?

Förbön

Käre Fader, vi tackar dig innerligt för att du har avslöjat i ditt Ord vem du är och vad du gjort för oss. Gud, tack för att du är tålmodig, inte bara med den synd jag bekänner, utan också med den synd som jag egentligen tror är godhet. Hjälp mig att se mina dolda synder som jag förklätt i en falsk rättfärdighet. Ge mig nya insikter i att allt jag har är av nåd.

Denna kväll ber vi för hela din värld: Herre, förbarma dig, var med din mänsklighet i den kamp vi nu står i. Kom till de sjuka med helande, kom till de vårdande med vishet och kraft till fördjupad omsorg. Kom till ledande med vishet, kom till de oroliga och rädda med din frid. Och kom till din kyrka och hjälp henne att vara ett vittne om dig också i denna tid. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

Tack till vännen Måns Norrsén, Präst i Markaryd, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: