2020-06-27: Kvällsandakt

Lördag, 27 Juni, 2020.
Psalm 566 – ”Vaka, själ och bed”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Låt oss be med psalmens ord: ”Jag lyfter ögat mot himmelen, och knäpper hop mina händer. Du käre Gud, som är barnens vän, till dig min tanke jag vänder.” Amen. (Sv. Ps. 210:1)

Bibelläsning – Markusevangeliet 13:32-37

Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man har rest bort; han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det, var och en med sin uppgift, och han har befallt portvakten att vaka. Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp, så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag säger till alla: Håll er vakna!”

Betraktelse

Det är inte lite ironiskt att en aftonbön innehåller varningen till oss alla: Håll er vakna! Poängen här är inte att vi inte ska sova, vi ska snart få gå till nattens vila men först ska vi lyssna på Jesus.

Jesus talar här om dagen då han ska komma tillbaka till jorden för att döma levande och döda, upprätta skapelsen och skapa nya himlar och en ny jord. Den dagen borde vi alla längta efter, men vi har ingen aning om när den kommer. Och det gör visst inte Jesus heller. Ingen i den himmelska världen, Gud Sonen, Gud den helige Anden, alla änglarna, ingen av dessa har en blekaste aning om när den dagen kommer. Bara Gud Fadern vet detta.

Varför får vi inte reda på det? Det hade ju varit mycket lättare att planera sitt liv om vi visste att Jesus kommer tillbaka i morgon eller om hundra år. En logisk slutsats är således att om vi kände till dagen så hade förmodligen både du och jag varit ögontjänare. Vår okunskap om den dagen ska alltså inte fungera som en ursäkt att inte göra något, utan ska agera som en morot för oss att vara vaksamma.

Till skillnad från Jerusalems fall, som Jesus talar om i de förgående texterna, så finns här inga tecken som kommer att förvarna oss. Överaskningsmomentet är starkt betonat. Vi kan till exempel lägga märke till att Jesus använder de fyra klockslag som romarna delade in natten i: kvällen, midnatt, gryning, morgon. På samma sätt som en tjänare inte vet när hans herre kommer tillbaka, så vet inte vi när vår Herre, Jesus, kommer tillbaka. Ändå är det säkert att han kommer, så vi måste vara redo.

Vi kan jämföra detta med hur vi har ändrat vårt beteende under coronakrisen. Tänk att ett sådant litet virus har ändrat hur vi umgås, hur vi handlar, hur vi beter oss. Vi går inte nära andra, för vi vet inte om ett handslag hade inneburit döden för oss eller den andre. Osäkerheten om det sker, kombinerat med allvaret ändrar vårt beteende.

Så behöver vi leva: med Kristi återkomst för ögonen. Hur hade vi ändrat vårt beteende om vi faktiskt visste att Jesus med stor sannolikhet skulle kunna komma tillbaka i morgon? För till skillnad från corona, som vi inte vet om vi får, så vet vi att Jesus kommer tillbaka. Låt oss leva i den vaksamheten.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen. Gud, hjälp mig att vara vaksam på mitt eget liv. Hjälp mig att hålla fast vid ditt ord och dina löften så att jag inte är sovande och ouppmärksam den dagen då jag får möta dig. Jag tackar dig för ditt tålamod för mina brister och ber dig än en gång om förlåtelse för alla mina synder. Hjälp mig att leva så som att du är nära, att du kommer snart, och hjälp mig förstå att det är en glädjens dag. Låt mig få leva med vaksamhet.

Denna kväll ber vi om ditt förbarmande över hela din värld och över alla dina barn. Var hos dom, käre Herre, som ropar, dem som sargar sig själv, kom till de förtvivlade och uppgivna. Möt oss, käre Herre, du som vet vad och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud v. 2)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: